Pripreme za umjetničke fakultete

Postupak provjere posebnih znanja i vještina iznosi na Akademiji likovnih znanosti obuhvaća provjeru razine darovitosti, sposobnosti i znanja te pregleda mape . Ukoliko želiš upisati Akademiju likovnih umjetnosti pripreme za prijemni su nužne jer ti 80% bodova donosi prijemni ispit, a ako želiš upisati Grafički fakultet ili Tekstilno tehnološki prijemni ti nosi 30-60% ukupnog broja bodova.

Algebra priprema učenika za prijemne ispite za:
- Akademija likovnih umjetnosti
- Tekstilno tehnološki fakultet (tekstilni i modni dizajn)
- Grafički fakultet (Dizajn grafičkih proizvoda)

Pod stručnim vodstvom doc. dr. sc. Wintona Afrića, akademskog slikara polaznici će naučiti važne tehnike i trikove koji će im pomoći u preciznijem i kvalitetnijem likovnom izričaju. Poduka je koncipirana na način da se prolazi sve što je potrebno kako bi polaznici u potpunosti bili spremni za prijemne ispite

U okviru Pripreme za polaganje prijemnog ispita na umjetničkim fakultetima polaznici će se prvenstveno baviti crtežom ugljenom i olovkom i učiti će analitički promatrati i po promatranju crtati različite motive. Studenti će steći znanja o smještanju zadanog motiva u format i izradi odgovarajuće kompozicije i perspektive. Na satu će vježbati crtati portret, figuru, akt i kroki prema živom modelu, a kod kuće će vježbati kopirati djela starih majstora i izrađivati likovna rješenja raznih likovnih problema. Sa svim polaznicima raditi će se individualno kako bi što kvalitetnije napredovali i čim prije ostvarili svoje likovnjačke potencijale.

Pripreme uključuju sljedeće sadržaje:

  • Crtež
  • Forma
  • Elementi forme
  • Kompozicija
  • Perspektiva
  • Crtanje portreta
  • Crtanje figure
  • Crtanje akta
  • Crtanje krokija

Svaki polaznik uz instrukcije kontinuirano dobiva zadatke za samostalni rad kod kuće.

Trajanje priprema: 45 šk. sati (3 školska sata × 15 termina).

Program uključuje 15 radionica koje traju po 3 šk. sata.

Početak priprema je u listopadu 2018., a završetak u siječnju 2018.

Polaznici mogu nastaviti program od veljače 2019. do lipnja 2019. godina, u tom slučaju uplaćuju novi ciklus od 45 šk. sati nastavka likovnog programa u iznosu od 2900,00

Cijena: 2.949,00 kn