Image for Rezultati probnih ispita mature – vidljiv napredak iz engleskog jezika, matematika i dalje najveća prepreka
Naslovnica

Rezultati probnih ispita mature – vidljiv napredak iz engleskog jezika, matematika i dalje najveća prepreka

Najbolje rezultate iz sva tri obavezna predmeta – hrvatskog jezika, engleskog jezika i matematike – na višoj, A razini, postigli su maturanti u Zagrebu, koji su ujedno i najbolje riješili engleski jezik na osnovnoj, B razini. Najbolji rezultat iz hrvatskog jezika na B razini ostvarili su maturanti u Osijeku, a najbolji u matematici na B razini bili su maturanti u Varaždinu. Najlošiji prosječni rezultati iz matematike, engleskog i hrvatskog jezika postignuti su u Zadru, Šibeniku i Splitu. U anketi koja je provedena nakon probnog testiranja, čak 42% maturanata u ovom trenutku smatra se jedva dovoljno spremnima za ispit državne mature.

Čak 42% maturanata se smatra jedva dovoljno spremnima za ispit državne mature

Maturanti su probne ispite mature u Algebri pisali u osam gradova – Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru, Varaždinu, Šibeniku i Puli, a za cijeli je projekt, na nacionalnoj razini, bilo prijavljeno njih ukupno 3500. U anketi koju su ispunili nakon rješavanja probnih ispita, njih 99% ponovno je izjavilo kako ovo dobrovoljno, besplatno pisanje probnih ispita smatraju korisnom aktivnošću jer im pomaže da se bolje pripreme za državnu maturu. Procjenjujući svoju trenutačnu spremnost za ispit državne mature, najviše maturanata smatra kako su u ovom trenutku spremni ostvariti tek prolazni rezultat. Njih 42% svoju spremnost ocjenjuje ocjenom 2, a 39% svoju trenutačnu pripremljenost ocjenjuje ocjenom 3; samo 6,5% maturanata u ovom se trenutku smatra vrlo dobro ili u potpunosti pripremljenima za ispit državne mature.

Indikativno je također kako se 39% maturanata koji su sudjelovali u Algebrinom projektu probnog pisanja ispita u ovom trenutku još nije počelo pripremati za maturu. Od početka školske godine priprema se 8% maturanata, od studenoga 18%, od početka drugog polugodišta 31% a nakon prijave ispita počelo se pripremati 5% maturanata.

Maturanti ove godine bolji u engleskom jeziku, u matematici i dalje najlošiji

Rezultati koje su maturanti ove godine ostvarili na Algebrinom probnom ispitu, koji je pisan po svim pravilima državne mature (uz izuzetak toga što se ne piše esej iz hrvatskog jezika), usporedivi su s prošlogodišnjima. Maturanti su, gledano na nacionalnoj razini, bolje riješili jedino ispite iz engleskog jezika, dok kod Hrvatskog jezika i matematike nije bilo vidljivih, značajnih promjena, pri čemu matematika i dalje predstavlja predmet na kojem maturanti ostvaruju daleko najlošije rezultate.

Na ispitu iz engleskog jezika na osnovnoj (B) razini maturanti su ove godine ostvarili postotak riješenosti od 59% (2019.: 52%) dok su na višoj (A) razini ostvarili postotak riješenosti od 76% (2019.: 68%). Najbolji rezultat na obje razine engleskog jezika postigli su maturanti u Zagrebu. Najlošiji rezultat iz engleskog na B razini postigli su zadarski, a na A razini splitski maturanti.

Na probnom ispitu iz hrvatskog jezika maturanti su na osnovnoj (B) razini postigli prosječnu riješenost ispita od 56%, što je nešto lošije nego prošle godine (59%), ali su zato na višoj (A) razini ispit riješili nešto bolje nego lani, uz prosječnu riješenost ispita od 60% (2019.: 57%). Probni ispit iz hrvatskog na A razini najbolje su napisali maturanti u Zagrebu, a na B razini maturanti u Osijeku. Maturanti su s probnim ispitom iz hrvatskog jezika najviše poteškoća imali u Zadru, gdje je najlošije riješen ispit na osnovnoj razini, i Šibeniku, gdje je postignut najlošiji rezultat na naprednoj razini.

Probni ispit iz matematike ponovno je predstavljao najveću poteškoću za sve maturante. Na osnovnoj, B razini, prosječna je riješenost ispita 39%, jednaka kao i prošle godine; na višoj, A razini, prosječna je riješenost tek neznatno porasla u odnosu na lani pa su maturanti ostvarili rezultat od 40% (2019.: 38%). Probni ispit iz matematike na A razini najbolje su riješili maturanti u Zagrebu, a na B razini maturanti u Varaždinu. Najlošiji prosječni rezultat iz matematike ostvaren je u Šibeniku (matematika B razine) i Splitu (matematika A razine).

Najbolje pripremljeni maturanti u Zagrebu i Varaždinu

„Uspoređujući rezultate probnih ispita po predmetima vidljivo je da je tek polovica pristupnika riješila ispite iznad prosjeka dok je svega 25% maturanta koji su pristupili probnom ispitu iz matematike na A razini taj ispit riješilo iznad prosjeka. Uspoređujući rezultate probnih ispita po gradovima u ovom trenutku najbolje su pripremljeni maturanti u Zagrebu i Varaždinu koji su sve ispite riješili iznad prosjeka, a slijede ih maturanti iz Rijeke i Osijeka“, naglasila je Gorana Urukalo Čorkalo, rukovoditeljica poslovnog područja za državnu maturu u Algebri.

„Ovakav rezultat nije iznenađujući s obzirom na činjenicu  da se prema našoj anketi 39% maturanata još uvijek nije počelo pripremati za ispite državne mature, a još 36% započelo je s pripremom od početka drugog polugodišta (15 dana prije pisanja probnih ispita). Mišljenja samo kako maturanti imaju dovoljno vremena za pripremu za ispite državne mature. Samo pravovremena i kvalitetna priprema uz kontinuirani rad tijekom cijelog školovanja dovodi do pozitivnog rezultata na državnoj maturi i upisa na željeni fakultet“, naglašava Gorana Urukalo Čorkalo.

Newsletter

Želiš biti u tijeku sa svim novostima vezanim uz Algebru? Prijavi se na naš newlsetter.