Image for Što ako zakasnim na ispit državne mature?
Naslovnica

Što ako zakasnim na ispit državne mature?

Noćna mora svakog maturanta osim da ne zna riješiti niti jedan zadatak je zasigurno i mogućnost da zakasni na najvažnije ispite u svom obrazovanju. Zato, prije pisanja ispita državne mature važno je na vidljivo mjesto napisati točan termin pisanja ispita koji si prijavio i biti siguran da je budilica koju koristiš ispravna i namještena na pravo vrijeme? No što ako se dogodi da sve krene po krivu i da zaista zakasniš na ispit? Evo što kažu pravila.

Ako učenik, odnosno pristupnik zakasni na početak ispita manje od 30 minuta, može pristupiti polaganju ispita, no vrijeme polaganja mu se ne produžuje. Iznimno, na ispitu koji se sastoji od dva dijela, a provodi s kraćim prekidom između dvaju dijelova, kašnjenje nije dozvoljeno na drugi dio ispita.

Ako učenik, odnosno pristupnik iz opravdanih razloga zakasni na početak ispita više od 30 minuta ili zakasni na ispit ili dio ispita koji uključuje slušanje i/ili reprodukciju zvučnih zapisa, Centar mu, na prijedlog ispitnoga povjerenstva, dopušta polaganje cijeloga ispita u sljedećemu ispitnom roku. U tome slučaju smatrat će se da učenik, odnosno pristupnik nije iskoristio ispitni rok.

Kao opravdani razlozi za kasniji početak ispita zbog kašnjenja smatraju se:

  • zdravstveni problemi,
  • okolnosti u prometu, koje su uzrokovale nepravovremeni dolazak i koje se mogu dokazati,
  • smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća,
  • drugi izvanredni događaji.

Newsletter

Želiš biti u tijeku sa svim novostima vezanim uz Algebru? Prijavi se na naš newlsetter.