Naslovnica

Tko su autori naših nastavnih sadržaja?

Naše nastavne sadržaje pripremali su kvalitetni i isključivo aktivni srednjoškolski profesori sa bogatim iskustvom rada u razredu.

U Algebri ne navodimo da su to samo najbolji profesori već jasno govorimo o njihovim kompetencijama i iskustvu, kako bi svaki naš korisnik mogao biti upoznat sa kvalitetom koju nudimo!

Hrvatski:

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremila je profesorica hrvatskog Danijela Filipović Bojanić, koja dugi niz godina radi u srednjoj školi te dodatno posjeduje bogato iskustvo predavača na priprema za ispite državne mature. Profesorica je nekoliko godina aktivna kao ispravljač ispita državne mature pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje. Aktivno priprema i plasira učenike na županijska i državna natjecanja iz hrvatskog jezika

Matematika:

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremile su profesorice Marina Ninković i Vesna Ovčina. Profesorica Ninković predaje srednjoškolsku matematiku u XV. gimnaziji u Zagrebu preko 12 godina te redovito sudjeluje na stručnim usavršavanjima i brojnim školskim i izvanškolskim aktivnostima, a trenutno na dvogodišnjem Comenius projektu Geometry in everyday life. Aktivno priprema učenike za natjecanja te sudjeluje u provođenju natjecanja iz matematike. Dodatno je mentor učenicima sa županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja, mentor studentima matematike PMF-a , te predavač na pripremnim seminarima za maturante i studente. Profesorica Ovčina predaje u istoj školi, sudjelovala je u izradi godišnjih ispita znanja iz matematike, mentor je učenicima sa vrhunskim rezultatima na državnim i međunarodnim natjecanjima iz matematike te je recenzent zbirke riješenih maturalnih zadaća iz matematike.

Engleski:

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremile su profesorice Koraljka Mak i Ivana Prša. Profesorica Mak predaje Engleski i Njemački jezik cijeli radni vijek u srednjoj školi (preko 30 godina) te je aktivni član Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika, a bila je i županijska voditeljica profesora engleskog jezika strukovnih škola grada Zagreba. Unazad 15 godina u zvanju profesora savjetnika, mentorica je kolegama pri pripremi i polaganju stručnog ispita te mentorica učenicima na Županijskim i Državnim natjecanjima kao i ocjenjivač na Nacionalnim ispitima i Državnoj maturi te autorica udžbenika i radnog priručnika za dizajnerska i grafička zanimanja za engleski jezik u četverogodišnjim školama. Redovito se usavršava na konferencijama i vijećima ali i individualno. Prolaznost na ispitima Državne mature iz engleskog jezika i na A i na B razini u njezinoj školi su 100%. Profesorica Prša posjeduje iskustvo od devet godina u nastavi engleskog jezika u srednjoj školi te na tečajevima poslovnog engleskog jezika u školama stranih jezika. Sudjeluje u ispravljanu ispita državne mature od 2008. godine te recenzijama udžbenika engleskog jezika za medicinske škole kao i u izradi nastavnog plana i programa za engleski/njemački jezik za stjecane kvalifikacije medicinske sestre opće njege.

Biologija:

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremili su profesori biologije Željko Krstanac i Karlo Horvatin, koji dugi niz godina rade u srednjoj školi te svake godine nekoliko učenika pripremaju i plasiraju na županijska i državna natjecanja. Sudjelovali su pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje kao ispravljači ispita državne mature te se njihovi učenici upisuju na prestižne fakultete poput Medicine, Farmacije, PMF-a… Predaju nastavu po strukovnom, ali i u gimnazijskom nastavnom planu i programu te su sa njima temeljito upoznati. Dodatno sudjeluju kao mentori i na međunarodnim natjecanjima.

Fizika:

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremila je profesorica fizike Suzana Galović, koja dugi niz godina radi u srednjoj školi i aktivno priprema i plasira učenike na državna i međunarodna natjecanja iz fizike i astronomije. Prof. Galović naglasak stavlja na eksperimentalan rad te vodi multidisciplinarne projekte prožete sadržajima fizike, elektronike, informatike, robotike, ali i kemije i biologije. Profesorica sudjeluje i kao organizator i volonter na različitim edukacijskim i znanstvenim projektima poput Znanstveno-edukacijskog centra Višnjan, MoneCom projekt – međunarodni učenički projekt izučavanja kometa glavnog asteroidnog pojasa…

Kemija:

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremile su profesorice kemije Daniela Cinčić i Gordana Majstorović, koje dugi niz godina rade u srednjoj školi te uspješno, sa učenicima, sudjeluju na županijskim i državnim natjecanjima. Profesorice su i organizatori i mentori na državnim natjecanjima iz kemije te imaju bogato iskustvo u organizaciji priprema za polaganje ispita državne mature. Predaju kemiju i po gimnazijskom, ali i po strukovnom nastavnom planu i programu. Profesorice su iskustvo stjecale i kao asistenti na Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri PMF-u u Zagrebu te su sudjelovale na kao mentori na međunarodnom natjecanju Grand Prix Chimique., 2010., Dornbirn, Republika Austrija.

Newsletter

Želiš biti u tijeku sa svim novostima vezanim uz Algebru? Prijavi se na naš newlsetter.