Voditelj programa i projekta regionalnog i lokalnog razvoja

Izrada Strategije lokalnog razvoja

 

Strategija generalno definira dugoročni smjer razvoja s ciljem dostizanja specificiranih ciljeva, te odgovara na pitanja tko će i s kojim sredstvima i resursima biti zadužen za njenu implementaciju. Izrada kvalitetne razvojne strategije temelj je uspjeha svake organizacije, a posebno lokalne zajednice, općine, županije, ili lokalne akcijske grupe (LAG-a).

Nakon donošenja lokalne / regionalne razvojne strategije počinje njena implementacija za što su nužna znanja o tome kako dizajnirati i financirati razvojne projekte, te kako učinkovito upravljati operativnom strukturom za provedbu i evaluaciju projekata i cjelokupne strategije u suradnji sa svim dionicima lokalnog razvoja.

Ovim paketom polaznici edukacije zajedno s predavačima:

 • rade na pripremi podloge razvojne strategije određene jedinice lokalne samouprave ili LAG područja,
 • educiraju se kako učinkovito implementirati strategiju kroz razvoj i ostvarivanje financiranja projekata iz EU fondova i drugih izvora,
 • na kraju edukacije konzultant finalizira cjeloviti dokument – Strategiju lokalnog razvoja koja uključuje najmanje 4 razvojna projekta s uključenom bazom prioritetnih projekata.

Paket je namijenjen primarno jedinicama lokalne samouprave, a posebno je zanimljiv Lokalnim akcijskim grupama čija akreditacija i mogućnost korištenja sredstava iz Programa ruralnog razvoja za period 2014. – 2020. direktno ovisi o kvaliteti Lokalne razvojne strategije (tzv. CLLD strategije) za LAG područje – ukoliko strategija ne bude prihvaćena, LAG gubi mogućnost financiranja za period 2014-2020.

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

 • Dogovorite sastanak
 • 100% participativni pristup
 • Primjeri strateških dokumenata
 • 160 sati + konzultantski rad
 • 6 seminara + izrada strategije
 • Upis zvanja u e-radnu knjižicu
 • Mogućnost obročnog plaćanja

Jedini paket na tržištu koji osigurava izradu Strategije razvoja, pripremu minimalno 4 projekta za financiranje iz EU fondova te edukaciju i certifikaciju do 25 polaznika!

Otvoreno učilište Algebra i konzultantska kuća WYG savjetovanje d.o.o. zajednički nude jedinstveni paket koji objedinjuje program edukacije za izradu i provedbu razvojne strategije, izradu same razvojne strategije te pripremu projekata za njenu provedbu. Paket se sastoji od sljedećih komponenata:

 • Provedba programa „Voditelj programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja“ – certificiranog programa koji se upisuje u e-radnu knjižicu za skupinu od 15 do 25 lokalnih dionika koji će činiti radnu skupinu za izradu strategije. Program uključuje stjecanje znanja iz strateškog planiranja (56 sati) i izrade razvojnih projekata (106 sati) s praktičnim radom uz konzultacije i mentorstvo.
 • Izradu Lokalne razvojne strategije na temelju rada tijekom edukacije u sklopu programa „Voditelj programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja“
 • Prioritizaciju razvojnih projekata i izradu akcijskog plana provedbe strategije

Što ćete znati nakon završetka programa?

Korištenjem paketa koji se sastoji od edukacije „Voditelj programa i projekta regionalnog i lokalnog razvoja“ i izrade Strategije lokalnog razvoja ostvarit će se sljedeći rezultati:

 • 15 – 25 polaznika bit će osposobljeno za strateško planiranje i praćenje provedbe strategije razvoja,
 • 15 – 25 polaznika bit će osposobljeno za izradu razvojnih projekata iz ESI fondova (Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj),
 • 15 – 25 polaznika dobit će uvjerenje “Voditelj programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja” s pravom upisa zvanja u e-radnu knjižicu, čime doprinose razvoju vlastite karijere,
 • Kvalitetna Strategija lokalnog razvoja u skladu s obaveznim sadržajem bit će kreirana kroz participativni pristup i finalizirana po završetku programa,
 • U okviru edukacije polaznici će razviti najmanje 4 nacrta prioritetnih razvojnih projekata za apliciranje na EU fondove.

Naše reference:

Algebra je prva razvila i kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta akreditirala sveobuhvatan program edukacije za izradu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova, koji smo, prepoznavši potrebe dionika lokalnog razvoja, pred nekoliko godina dodatno nadogradili i dopunili seminarima koji se bave razvojem strateških dokumenata. Kao rezultat ove nadogradnje nastao je opsežan program „Voditelj programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja“ koji je danas jedini takav akreditirani program obrazovanja u ovom području.

Do sada smo proveli niz edukacija vezanih uz razvoj projekata lokalnog razvoja te ostvarivanje njihovog financiranja iz EU fondova, a osobito smo ponosni na edukacije koje smo organizirali za Lokalne akcijske grupe. Polaznici takvih programa su iskazali iznimno visoku razinu zadovoljstva edukacijom – svaki segment edukacije ocjenjivan je putem anonimnih anketa, a neke rezultate navodimo u nastavku:

 • Ukupno zadovoljstvo korisnika (ocjene 1-5): 4,89
 • Prosječna ocjena predavača (ocjene 1-5): 4,97
 • Na pitanje da li biste seminar ponovo odabrali ili preporučili, 100% ispitanih je odgovorilo pozitivno

WYG savjetovanje d.o.o. dio je međunarodne WYG Grupe koja je aktivna u više od 40 zemalja svijeta i koja globalno zapošljava oko 1.400 ljudi. Na hrvatskom se tržištu tvrtka bavi pružanjem usluga savjetovanja primarno u sektoru socio-ekonomskog razvoja, te zapošljava visokostručni tim ljudi s dugogodišnjim iskustvom. Uz izniman broj strategija koje je razvila WYG globalna mreža, a koja predstavlja vrijedan izvor znanja i iskustva (engl. Knowhow), konzultanti hrvatskog ureda do sada su izradili niz nosećih strateških dokumenata kao što su:

 • Operativni program ESF Razvoj ljudskih resursa za Hrvatsku
 • Operativni program IPA Razvoj ljudskih resursa za Hrvatsku
 • Razvojna strategija razvoja ljudskih resursa za 21 županiju
 • Razvojna strategija Grada Velike Gorice,
 • Akcijski planovi zapošljavanja mladih za 8 županija
 • Operativni program regionalne konkurentnosti
 • Strateški plan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i niza drugih individualnih organizacija

Preuzmite PDF brošuru

Dogovorite sastanak

 

Jeste li znali da:

 • Korištenjem paketa Lokalne akcijske grupe imaju mogućnost disperzije troška izrade strategije na 2 izvora: IPARD (Mjera 202) i Mjera 19, Pod-mjera 19.1. “Pripremna pomoć” što je osobito važno s obzirom na činjenicu da se iz mjere 19.1. financiraju i troškovi ureda uključujući i plaće djelatnika.
 • Sukladno novom Zakonu o regionalnom razvoju RH od 01. siječnja 2015. godine, sve jedinice područne (regionalne) samouprave obavezne su donijeti Županijske razvojne strategije u suradnji s Partnerskim vijećima za područje županije koje čine predstavnici jedinica lokalne samouprave, lokalnih razvojnih agencija i regionalnih koordinatora. Isto vrijedi i za gradove koji čine središta četiri urbane aglomeracije (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek) koji su obvezni donijeti Strategije razvoja urbanog područja.

Tko su predavači i konzultanti?

MladenMladen Vojković je konzultant u području razvoja ljudskih potencijala, posebno specijaliziran za upravljanje projektima iz ovog područja. Mladen ima bogato iskustvo u pisanju projekata i traženju financijskih sredstava od različitih donatora, a prema priznatim metodama upravljanja projektima kao što su upravljanje projektnim ciklusom i PMI. Do sada je razvijao i provodio projekte u okviru programa CARDS, PHARE, IPA Razvoj ljudskih potencijala, IPA Prekogranična suradnja, IPA Jačanje kapaciteta institucija, Sedmi okvirni program za znanost, program javnog zdravlja Europske Komisije HEALTH, program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Progress te programa socijalno-gospodarskog oporavka Svjetske Banke. Mladen je svoje znanje i iskustvo stekao kroz 8,5-godišnji rad za institucije i organizacije iz javnog, privatnog te sektora civilnog društva na poslovima upravljanju EU projektima iz područja zapošljavanja, obrazovanja, socijalne inkluzije i lokalnog razvoja.

MarioMario Protulipac je viši savjetnik za upravljanje projektima i strateško planiranje u WYG savjetovanje d.o.o. Okušao u izradama lokalnih razvojnih ili sektorskih strategija iz područja ruralnog razvoja i razvoja ljudskih potencijala kao i u izradi poslovnih planova za inovativne projekte u poslovnom sektoru, za što je bio nagrađivan od strane Sveučilišnog Ureda za transfer tehnologije i Znanstveno- tehnologijskog parka Rijeka. Neke od ključnih kompetencija su sudjelovanje u razvoju brojnih projektnih prijedloga u okviru PHARE, IPA programa, Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda, sudjelovanje u tehničkoj pomoći korisnicima Europskog socijalnog fonda, više od 200 dana treninga vezanih uz razvoj i formulaciju projekata, razvoj poduzetničkih vještina, provedbu projekata, javnu nabavu u posljednje tri godine.

Bianka

Bianka Logožar ima više od 7 godina iskustva u pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima iz fondova Europske unije koje je stekla radeći kao voditeljica odjela za razvoj ljudskih potencijala u Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje REDEA, te u privatnim konzultantskim poduzećima MMV Savjetovanje za razvoj i WYG savjetovanje kao viša savjetnica za upravljanje projektima i strateško planiranje. Bianka ima i iskustvo rada kao ocjenjivačica projekata. Pogled na projekte iz te druge, evaluatorske perspektive, kao i razumijevanje procesa ocjenjivanja projekata i rada ugovornih tijela, omogućio joj je da ova vrijedna iskustva iz prve ruke prenosi na sudionike treninga koje vodi.

Robert

Robert Babić je viši savjetnik za upravljanje projektima lokalnog razvoja i zapošljavanja u WYG savjetovanje d.o.oIma više od 15 godina iskustva rada na pisanju i provođenju projekata, posebno posljednjih 7 godina na projektima financiranim iz fondova Europske unije. Prva iskustva izradi i provođenju projekata stekao u nevladinom sektoru i međunarodnim organizacijama (AED-USAID), a nastavio u HZZ-u kao voditelj odjela gdje je radio na razvoju projekata za predpristupne fondove EU te na razvoju lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Tijekom posljednjih 7 godina direktno radio  na izradi i provedbi brojnih projekata vezanim uz razvoj ljudskih potencijala koji su dobili potporu EU fondova (CARDS, PHARE, IPA, Program za cjeloživotno učenje). Posljednjih godina radi kao predavač u provođenju edukacije za pripremu i provođenje projekata financiranih iz EU fondova, kao ocjenjivač projektnih prijedloga za IPA/ESF te kao vanjski evaluator projekata iz područja razvoja ljudskih potencijala.

Uz njih, tim predavača čini niz vrhunskih konzultanata koji su svoje bogato iskustvo stjecali kroz dugi niz godina rada na dizajnu, izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, kao i velikom broju razvojnih i strateških dokumenata.

Zašto izabrati baš ovaj paket?

 • Inovativni paket jedini osigurava 100% participativni pristup odnosno sudjelovanje većeg broja dionika u izradi podloge za razvoj Strategije lokalnog razvoja čime se osigurava lokalno vlasništvo nad strategijom kao temeljni preduvjet njene uspješne provedbe
 • Unutar edukacije radit ćete s najboljih hrvatskim konzultantima koji su svoje iskustvo stjecali kroz niz razvijenih strateških dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, te pripremili i proveli stotine projekata
 • Paketom možete ostvariti uštedu u odnosu na odvojenu provedbu edukacije i izrade strategije u iznosu do čak 70.000 kuna, a Lokalne akcijske grupe korištenjem paketa mogu disperzirati trošak na dva izvora: IPARD i novu Mjeru 19, Pod-mjeru 19.1.
 • U okviru seminara polaznici će u simuliranoj okolini prema zadanom projektnom zadatku koristiti alate za strateško planiranje na konkretnoj strategiji lokalne / područne zajednice ili Lokalne akcijske grupe, raditi na dizajnu i izradi EU projekata lokalnog razvoja uz mentorsku podršku te isplanirati provedbu strateškog razvojnog plana kroz izradu akcijskog plana
 • U paket je ugrađeno više od 15 godina iskustva Algebre u obrazovanju odraslih te know-how globalne WYG grupacije na području izrade strateških dokumenata
 • Nastavu u ovom programu pohađati ćete u vodećem obrazovnom centru za područje EU fondova u kojem je verificirane sveobuhvatne programe obrazovanja u ovom području u proteklih 5 godina završilo više od 1000 zadovoljnih polaznika
 • Raspored nastave je prilagođen Vašim potrebama, a sva predavanja se odvijaju na području vaše jedinice područne samouprave / Lokalne akcijske grupe.

 

Uvjerenje – Uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument kojim se zvanje upisuje u radnu knjižicu

Vrsta obrazovanja – Osposobljavanje

Dogovorite sastanak