Voditelj pripreme i provedbe EU projekata ruralnog razvoja

Poljoprivreda, odnosno zajednička poljoprivredna politika (ZPP) jedno je od najznačajnijih operativnih područja kojim se bavi Europska unija. Pri tome ne govorimo samo o proizvodnji hrane, već i o osiguranju životnog standarda poljoprivrednika, očuvanju ruralnih tradicija i unaprijeđenju ruralnog prostora i usluga. Uloga poljoprivrednika je velika – njegov glavni zadatak je proizvoditi kvalitetnu i zdravstveno ispravnu hranu po povoljnim cijenama. Najbolji dokaz ovoj tvrdnji je visina sredstava koja je namijenjena provedbi Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) – godišnje Europska unija troši oko 55 milijarde eura, što predstavlja 40% ukupnog godišnjeg proračuna EU!

Ruralni razvoj, kao jedan od dva stupa Zajedničke poljoprivredne politike, financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR/EAFRD), a usmjeren je na ostvarivanje razvoja ruralnih sredina, polazeći od činjenice da je 91% prostora u EU ruralno, a 56% stanovništva EU živi u ruralnim sredinama.

Kao korisnici Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Hrvatskoj je na raspolaganju gotovo 2,4 milijarde eura (2.369.803.830,23 €), i to u periodu 2014. – 2020. odnosno godišnje oko 330 milijuna eura! Koliko je ovaj iznos značajan i velik govore podaci o sredstvima koji su Hrvatskoj bili na raspolaganju prije ulaska u Uniju, a koja su kroz SAPARD i IPARD iznosila najviše 35 milijuna eura godišnje

Prilika je to za bespovratno financiranje projekata koju ne bi trebali propustiti OPG-ovi, obrti, trgovačka društva, zadruge, civilne udruge, jedinice područne (regionalne) samouprave, LAG-ovi, organizacije koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti i zaštitom okoliša ruralnih područja, šumoposjednici, proizvođačke organizacije i grupe, javne ustanove za zaštitu prirode.

Naime, upravo zahvaljujući Zajedničkoj poljoprivrednoj politici, u 12 zemalja članica EU  koje su se pridružile u prethodna dva kruga prije Hrvatske, prihodi poljoprivrednika su porasli, a unutarnje tržište poljoprivrednim proizvodima nesmetano funkcionira.

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

 • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

  Rezerviraj mjesto u učionici

 • 150 sati
 • 8 seminara
 • Upis zvanja u e-radnu knjižicu
 • Mogućnost obročnog plaćanja

Sudjeluj u najizdašnijem fondu Europske unije!

Postotak iskorištenosti do sada raspoloživih programa za ruralni razvoj naročito SAPARD-a, nije bio zadovoljavajući. Uzroci za ovakvu situaciju leže, između ostaloga, i u nedovoljno kvalitetnoj pripremi projekata odnosno premalom broju kvalitetnih stručnjaka koji prijaviteljima pomažu u pripremi dokumentacije. Stoga Vas pozivamo da promijenite statistike u korist cijelog poljoprivrednog sektora i hrvatskog društva uz cjelini, uz Algebrinu opsežnu edukaciju.

Novi program obrazovanja Voditelj/ica projekata ruralnog razvoja pružit će vam znanja i vještine kojima ćete maksimalno povećati izglede za financiranje vlastitog projekta ruralnog razvoja iz EU sredstava ili vam omogućiti da postanete stručnjak i izrađujete projekte za druge naručitelje. Naučite što se može financirati, koji troškovi su prihvatljivi, kakvi projekti mogu dobiti bespovratna sredstva u vrijednosti i do 100% projektnog proračuna, kako dobiti dodatne bodove, na koji način se prikupljaju ponude i sve ostale detalje nužne za izradu i provedbu uspješnih projekata.

Sadržaj programa obrazovanja

Obrazovni program sastoji se od 7 seminara te posljednjeg, osmog, koji predstavlja izradu završnog rada s konzultacijama i obranom. Završni rad predstavlja simulaciju projektne dokumentacije te poslovni plan kao njen središnji segment. Ukupno trajanje programa je 150 školskih sati.

Što ćete znati nakon završetka programa?

Cilj edukacije Voditelj/ica projekata ruralnog razvoja je upoznati polaznike s prilikama za financiranje projekata ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020, te ih osposobiti za samostalno apliciranje projekata na dostupne natječaje, izradu cjelovitog poslovnog plana, kao i uspješnu provedbu EU projekta nakon potpisivanja ugovora.

Tijekom edukacije polaznici će koristiti aktualne obrasce i savladati AGRONET sustav, a fokus cijelog programa obrazovanja je na praktičnim vježbama, interaktivnosti i diskusiji o studijama slučaja i realnim situacijama. Praktične vježbe izvode se kroz grupni ili individualni rad, a svaki polaznik ima priliku razrađivati konkretni projekt.

Po završetku seminara polaznici će znati:

 • prepoznavati odgovarajuće mjere za realizaciju poduzetničkih ideja u području ruralnog razvoja
 • koncipirati projektnu ideju u skladu s pravilima prihvatljivosti natječaja
 • procijeniti tržišni potencijal i financijsku isplativost investicije te definirati proizvod, cijenu, kanale prodaje i promociju
 • ispuniti prijavne obrasce sukladno pravilnicima i natječaju za odgovarajuće mjere i kompletirati projektnu dokumentaciju
 • podržati i osigurati provedbu projekata uz pripadajuću dokumentaciju sukladno programskim provedbenim pravilima.

Jeste li znali da:

U razdoblju od 2000. do 2007. godine, nakon ulaska u EU, u Latviji su se prihodi poljoprivrednika utrostručili. U Estoniji, Litvi i Poljskoj u istom razdoblju prihodi poljoprivrednika su se udvostručili, a u Češkoj i Slovačkoj su se povećali za 50%!

Tko su predavači i konzultanti?

Mihaela Pancer Zadravec, dipl. ing. agr.

Mihaela je nezavisna konzultantica u području EU projekta, specijalizirana za upravljanje projektima iz domene ruralnog razvoja. Diplomirala je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu – smjer agrarna ekonomija. Ima petnaestogodišnje iskustvo u pisanju i provođenju projekata. Radno iskustvo stjecala je u Međimurskom poduzetničkom centru i Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurske županije, na pozicijama od stručnog suradnika, preko voditelja projekata do voditelja odjela. Iako joj je primarna ekspertiza ruralni razvoj, osim projekata iz Programa ruralnog razvoja, IPARD i SAPARD programa (u vrijednosti  oko 34 mio kn), samostalno i u timu pisala je i provodila projekte u okviru EFRR, Obzor 2020, CIP (EMMIA), IPA SLO-HR i IPA HU-HR, IPA IIIC, IEE, CARDS 2003, INTERREG HR-SLO-HU te u okviru natječaja resornih ministarstava, natječaja HTZ, zaklada i dr.

Dalibor Georgievski MBA, dipl. ing. agr.

Dalibor je kao stipendist njemačke vlade magistrirao na FH Weihenstephan u području poslovnog upravljanja za sektore poljoprivrede i prehrambene industrije. Od 2003. godine savjetuje uglavnom male i srednje poduzetnike u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i turizmu. Od 2006. godine bio je voditelj ili član tima u pripremi i provedbi oko 80 projekata iz pretpristupnih fondova SAPARD i IPARD, te  oko 40 projekata iz Fonda za ruralni razvoj. Certificirani je HAMAG-ov konzultant, član vijeća u Zajednici poslovnih savjetnika pri HGK i predsjednik Udruge konzultanata za ruralni razvoj, te član Hrvatskog agroekonomskog društva i DAAD kluba.

.

Josip Vrbanek, mag. ing. agr

Josip je kao stipendist hrvatske vlade završio diplomski studij agronomije. Polaznik je MBA studija na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Posjeduje visoko stručno znanje i iskustvo u području vinogradarstva i vinarstva. Od 2011. godine sudjeluje u pripremi i izvedbi investicija privatnih poduzetnika u vrijednosti više od 400 milijuna kuna te ima iskustva na više od 40 realiziranih projekata i isplaćenih potpora u sklopu IPARD programa i Tržišne potpore u sklopu Vinske omotnice. Član je nadzornog odbora Udruge mladih poljoprivrednika (HUMP Agro), Predstavnik Republike Hrvatske u Copa Cogeca radnoj skupini za vino te je član evaluacijske radne skupine za Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. u Ministarstvu poljoprivrede.

 

Domagoj Zlatar, mag. ing. agr

Domagoj je završio diplomski studij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Agrobiznis i ruralni razvitak. Praktična znanja i vještine stekao je radeći na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, koje se bavi uzgojem mliječnih goveda, stoga mu je problematika poljoprivredne proizvodnje i razvoja ruralne sredine svakodnevica i profesionalna orijentacija. Sudionik je fokus grupe Europskog inovacijskog partnerstva u sektoru poljoprivrede u nadležnosti Europske komisije. Do sada je aktivno sudjelovao u prijavi 30-ak projekata za EAFRD fond ukupne vrijednosti oko 50 milijuna kuna. Također posjeduje iskustvo iz IPARD programa u kojem je odradio desetak dopuna i Zahtjeva za isplatu projekta.

Irena Majcenović, mag. ing. agr.

Irena je diplomirala na Agronomskom fakultetu u Zagrebu – usmjerenje Zaštita bilja. Posjeduje stručna znanja i iskustvo u području vinogradarstva i vinarstva koja je stekla na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Stručno osposobljavanje odradila je u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba kao viša stručna suradnica za poljoprivredno zemljište. Kroz članstva u Udrugama vinara upoznata je sa položajem i problematikom poljoprivrednih proizvođača u ruralnoj sredini. Sudjelovala je u pripremi i izradi natječajne dokumentacije za EU i Nacionalne fondove, uključujući izradu Zahtjeva za dopunu i Isplatu projekta te u svim fazama koordinacije projekata do predaje Zahtjeva za potporu vezanih za Mjere i Natječaje objavljene do sada iz Programa ruralnog razvoja.

Jelena Kljaić Šebrek, dipl. oec., savjetnica za regionalni razvoj

Jelena je diplomirana ekonomistica i doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju Menadžment održivog razvoja na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, te se bavi istraživanjem kvalitete usluga u ruralnom turizmu. Ima više od pet godine iskustva u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije. Radno iskustvo u području ruralnog razvoja stekla je radeći kao voditeljica razvojnih projekata u ruralnim područjima Republike Hrvatske (IPA I, IPA IV, IPA HR-BiH). Uz to, radila je kao stručna savjetnica/voditeljica projekata u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije gdje je radila na pripremi poziva, evaluaciji i praćenju provedbe projekata iz IPA programa i Strukturnih instrumenata. Njezin portfolio uključuje i vođenje projekata „U potrazi za demokracijom“ IPA TAIB 2009 i “Oživljavanje prekograničnog partnerstva kroz ruralni razvoj“, IPA IIb, te je autor niza znanstvenih članaka o ruralnom razvoju, s posebnim fokusom na turističke aspekte unutar ruralnog razvoja. Ima više od 5 godina iskustva u vođenja projekata i radionica iz područja EU fondova, a danas radi u WYG savjetovanju i kao stručnjakinja sudjeluje u izradi niza strateških dokumenata i razvoju projekata programa ruralnog razvoja, kao i niza drugih EU programa. Više o Jeleninom iskustvu u projektima koji nisu vezani uz ruralni razvoj pronađite ovdje.

Jasmina Simić, konzultantica za EU fondove

Jasmina je poslovna savjetnica i certificirana voditeljica EU projekata, specijalizirana za projekte iz malog i srednjeg poduzetništva. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem je završila i poslijediplomski znanstveni studij, smjer Računovodstvo, revizija i financije. Ima bogato desetogodišnje iskustvo iz područja financija, računovodstva, kontrolinga, poslovne inteligencije i interne revizije koje je stjecala je u Alstom Hrvatska d.o.o. i Vipnet d.o.o. Od 2014. radi s malim i srednjim poduzetnicima kao savjetnik za korištenje sredstava iz EU fondova, od strane nadležnih ministarstava i drugih institucija, s naglaskom na izradu poslovnog plana i investicijske studije.

Preduvjet za pohađanje programa obrazovanja: Najmanje viša stručna sprema uz poznavanje rada na računalu

Uvjerenje – Uvjerenje o usavršavanju, javni dokument kojim se zvanje upisuje u radnu knjižicu

Vrsta obrazovanja – Usavršavanje