Monter fotonaponskih sustava

Koja znanja i vještine stječe polaznik završetkom programa?

 1. Provoditi mjerenje površine krova te zasjenjenja na lokaciji elektrane,
 2. Montirati dijelove elektrane na osnovu prethodno pripremljene tehničke dokumentacije,
 3. Puštati u pogon i nadzirati rad elektrane spojene na elektro-energetsku mrežu,
 4. Montirati i puštati u pogon autonomnu (otočnu) elektranu,
 5. Nadzirati rad elektrane putem interneta,
 6. Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada,
 7. Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

Stručnjak za sustav automatizacije zgrade uz energetsku učinkovitost

Koja znanja i vještine stječe polaznik završetkom programa?

 1. preporučiti ugradnju obnovljivih izvora energije
 2. predložiti tehnološka rješenja koja omogućuju energetske uštede
 3. odabrati razinu automatizacije  (A ili B) i funkcije za svaku prostoriju i zadanu novu razinu automatizacije
 4. odabrati odgovarajuće izvršne uređaje i senzore  za svaku funkciju sustava automatizacije
 5. ucrtati u tlocrte i nacrte uređaje i senzore  te vodove u skladu sa funkcijama sustava i zaštitnim mjerama
 6. izraditi program upravljanja ovisno o odabranom uređaju za vođenje
 7. identificirati specifičnosti žičanih i bežičnih industrijskih protokola
 8. izraditi plan održavanja ugrađene opreme za automatizaciju zgrade
 9. primjenjivati naputke iz važećih normi (ISO 9001, 500001, 14000, EN 15232) i zaštite na radu

Stručnjak za pametne elektrodistribucijske mreže

Koja znanja i vještine stječe polaznik završetkom programa?

 1. odabrati uređaje za pametno mjerenje energenata (električna energija, voda, plin, toplinska energija)
 2. odabrati funkcije i konfigurirati uređaje  energetskog sustava
 3. odabrati energetsku opremu za svaku funkciju energetskog i elektrodistribucijskog sustava
 4. napraviti popis opreme u energetskim sustavima
 5. ucrtati u tlocrte i nacrte energetske elemente u skladu sa funkcijama i zaštitom
 6. izraditi program ovisno o odabranom uređaju za pametno mjerenje
 7. pustiti energetski sustav u rad
 8. provjeriti rad ugrađenog energetskog elementa
 9. voditi dokumentaciju koja se koristi u energetskim sustavima

Stručnjak za upravljanje sustavima za poboljšanje energetske učinkovitosti

Koja znanja i vještine stječe polaznik završetkom programa?

Nakon završenog programa obrazovanja za poslove stručnjaka/inje za upravljanje sustavima za poboljšanje energetske učinkovitosti polaznik će:

 1. izvršiti snimanje postojeće energetske potrošnje u objektu
 2. detektirati mjesta potencijalnih energetskih ušteda
 3. nadgledati rad opreme sustava automatizacije zgrade
 4. prikupljati očitanja s ugrađene opreme
 5. organizirati postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava automatizacije
 6. analizirati prikupljene podatke o energetskoj potrošnji
 7. predlagati i provoditi mjere za smanjenje potrošnje energije (poboljšanje energetske učinkovitosti) te provoditi mjere zaštite na radu