Zelena zanimanja!

Monter fotonaponskih sustava

Prijavi se

Kako se dolazi do stjecanja novog zvanja, što je potrebno?

Za stjecanje zvanja montera/ke fotonaponskih sustava potrebno je odslušati, odnosno prisustvovati na najmanje 70% ukupne nastave, imati potvrdu o odrađenoj praktično nastavi, predati  i imati pozitivno ocjenjen seminarski rad (koji se vrši u sklopu 7. cjeline) te  položiti parcijalne ispite  na kraju svakog seminara i završni ispit po završetku programa obrazovanja.

Cilj programa

Nakon završenog programa obrazovanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava polaznik će:

 1. Provoditi mjerenje površine krova te zasjenjenja na lokaciji elektrane,
 2. Montirati dijelove elektrane na osnovu prethodno pripremljene tehničke dokumentacije,
 3. Puštati u pogon i nadzirati rad elektrane spojene na elektro-energetsku mrežu,
 4. Montirati i puštati u pogon autonomnu (otočnu) elektranu,
 5. Nadzirati rad elektrane putem interneta,
 6. Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada,
 7. Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

 • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

  Rezerviraj mjesto u učionici

 • 150 sati
 • 8 seminara
 • Upis zvanja u e radnu knjižicu
 • Plaćanje gotovinskim ratama (općim uplatnicama), karticama i gotovinom

Tko se može upisati?

U program usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu elektrotehničkog ili strojarskog usmjerenja, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Nastavne cjeline

1. Zaštita na radu
2. Elektrodinamika
3. Električne instalacije
fotonaponskih elektrana
4. Montažni elementi fotonaponskih sustava
5. Tehnička dokumentacija
6. Elementi fotonaponskih sustava
7. Dimenzioniranje fotonaponske elektrane
8. Praktična nastava
– montaža fotonaponskih sustava

Kako se izvodi nastava – teorija, praksa, cilj jednog, cilj drugog

Teorijski dio programa izvodi se u učionici učilišta, vježbe se izvode u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi, a praktični dio programa izvodi se u specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom. Cilj teorijskog djela nastave je stjecanje temeljnih znanja i vještina koje su važne za razumijevanje tematike ovog porgrama obrazovanja te same struke, dok je cilj praktičnog djela primijeniti teorijska znanja i vještine u konkretnim i realnim poslvnim zadacima i situacijama.

Nešto o stručnjacima/predavačima koji drže nastavu…

Predavači koji rade na programu usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava su inženjeri iz područja strojarstva, građevine i elektrotehnike s dugogodišnjima iskustvom kako u nastavi, tako i u industriji gdje se neposredno bave tematikom ovog programa obrazovanja.

Prijavi se