Zelena zanimanja!

Stručnjak za pametne elektrodistribucijske mreže

Prijavi se

Što sadrži program obrazovanja (moduli, seminari, satnica)…?

Program se sastoji od 9 seminara , odnosno nastavnih cjelina kojima polaznik stječe teorijsko i praktično znanje na temu pametnih elektrodistribucijskih mreža . Zadnji seminar podrazumijeva praktičnu nastavu na kojoj polaznici, radeći u opremljenim laboratorijima i kabinetima, primjenjuju stečena znanja i utvrđuju teorijsko gradivo.
Program ukupno ima 160 školski sati, od čega je 53 sati teorijske nastave, 67 sati vježbi i praktične nastave 40 sati.

Koja znanja i vještine koje stječe polaznik završetkom programa?

Nakon završenog programa obrazovanja za poslove stručnjaka/inje za pametne elektrodistribucijske mreže polaznik će:

 1. odabrati uređaje za pametno mjerenje energenata (električna energija, voda, plin, toplinska energija)
 2. odabrati funkcije i konfigurirati uređaje  energetskog sustava
 3. odabrati energetsku opremu za svaku funkciju energetskog i elektrodistribucijskog sustava
 4. napraviti popis opreme u energetskim sustavima
 5. ucrtati u tlocrte i nacrte energetske elemente u skladu sa funkcijama i zaštitom
 6. izraditi program ovisno o odabranom uređaju za pametno mjerenje
 7. pustiti energetski sustav u rad
 8. provjeriti rad ugrađenog energetskog elementa
 9. voditi dokumentaciju koja se koristi u energetskim sustavima

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

 • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

  Rezerviraj mjesto u učionici

 • 160 sati
 • 9 seminara
 • Upis zvanja u e radnu knjižicu
 • Plaćanje gotovinskim ratama (općim uplatnicama), karticama i gotovinom

Tko se može upisati?

U program usavršavanja za poslove stručnjaka/inje za pametne elektrodistribucijske mreže može se upisati osoba koja ima završenu srednju četverogodišnju školu elektotehničke struke, navršenih 18 godina, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Nastavne cjeline

1. Zaštita na radu
2. Energetika i energetski sustavi
3. Elektrotehnička mjerenja i automatizacija
4. Komunikacijski protokoli i mreže
5. Operativna dokumentacija i pravna regulativa
6. Održavanje sustava pametne elektrodistribucijske mreže
7. Mjerenje električnih i neelektričnih veličina
8. Razrada složenog sustava pametne elektrodistribucijske mreže
9. Praktična nastava

Kako se dolazi do stjecanja novog zvanja, što je potrebno?

Za stjecanje zvanja stručnjaka/inje za pametne elektrodistribucijske mreže potrebno je odslušati, odnosno prisustvovati na najmanje 70% ukupne nastave, imati potvrdu o odrađenoj praktično nastavi, predati i imati pozitivno ocjenjen seminarski rad (koji se vrši u sklopu 6. cjeline) te položiti parcijalne ispite na kraju svakog seminara i završni ispit po završetku programa obrazovanja.

Kako se izvodi nastava – teorija, praksa, cilj jednog, cilj drugog

Teorijski dio programa izvodi se u učionici učilišta, vježbe se izvode u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi, a praktični dio programa izvodi se u specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom. Cilj teorijskog djela nastave je stjecanje temeljnih znanja i vještina koje su važne za razumijevanje tematike ovog porgrama obrazovanja te same struke, dok je cilj praktičnog djela primijeniti teorijska znanja i vještine u konkretnim i realnim poslvnim zadacima i situacijama.

Nešto o stručnjacima/predavačima koji drže nastavu…

Predavači koji rade na programu usavršavanja za poslove montera/ke solarno toplovodnih sustava su inženjeri iz područja strojarstva, mehatronike i elektrotehnike s dugogodišnjima iskustvom kako u nastavi, tako i u industriji gdje se neposredno bave tematikom ovog programa obrazovanja.

Prijavi se