Zelena zanimanja!

Stručnjak za sustav automatizacije zgrade uz energetsku učinkovitost

Prijavi se

Što sadrži program obrazovanja (moduli, seminari, satnica)…?

Program se sastoji od 7 seminara , odnosno nastavnih cjelina kojima polaznik stječe teorijsko i praktično znanje na temu sustava automatizacije zgrada i očuvanja energetske učinkovitosti. Zadnji seminar podrazumijeva praktičnu nastavu na kojoj polaznici, radeći u opremljenim laboratorijima i kabinetima, primjenjuju stečena znanja i utvrđuju teorijsko gradivo.
Program ukupno ima 160 školski sati, od čega je 49 sati teorijske nastave, 71 sati vježbi i praktične nastave 40 sati.

Koja znanja i vještine koje stječe polaznik završetkom programa?

Nakon završenog programa obrazovanja za poslove stručnjaka/inje za sustav automatizacije zgrade uz energetsku učinkovitost polaznik će:

 1. preporučiti ugradnju obnovljivih izvora energije
 2. predložiti tehnološka rješenja koja omogućuju energetske uštede
 3. odabrati razinu automatizacije  (A ili B) i funkcije za svaku prostoriju i zadanu novu razinu automatizacije
 4. odabrati odgovarajuće izvršne uređaje i senzore  za svaku funkciju sustava automatizacije
 5. ucrtati u tlocrte i nacrte uređaje i senzore  te vodove u skladu sa funkcijama sustava i zaštitnim mjerama
 6. izraditi program upravljanja ovisno o odabranom uređaju za vođenje
 7. identificirati specifičnosti žičanih i bežičnih industrijskih protokola
 8. izraditi plan održavanja ugrađene opreme za automatizaciju zgrade
 9. primjenjivati naputke iz važećih normi (ISO 9001, 500001, 14000, EN 15232) i zaštite na radu

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

 • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

  Rezerviraj mjesto u učionici

 • 160 sati
 • 7 seminara
 • Upis zvanja u e radnu knjižicu
 • Plaćanje gotovinskim ratama (općim uplatnicama), karticama i gotovinom

Tko se može upisati?

U program usavršavanja za poslove stručnjaka/inje za sustav automatizacije zgrade uz energetsku učinkovitost može se upisati osoba koja ima završenu srednju četverogodišnju školu elektro, strojarskog ili mehatroničkog usmjerenja, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla

Nastavne cjeline

1. Zaštita na radu
2. Energija i klima; norma EN 15232
3. Upravljanje i regulacija sustava automatizacije
4. Upravljački uređaji i komunikacija
5. KNX sustav
6. Razrada složenijeg sustava automatizacije energetskih postrojenja i opreme u zgradi
7. Praktična nastava

Kako se dolazi do stjecanja novog zvanja, što je potrebno?

Za stjecanje zvanja stručnjaka/inje za sustav automatizacije zgrade uz energetsku učinkovitost potrebno je odslušati, odnosno prisustvovati na najmanje 70% ukupne nastave, imati potvrdu o odrađenoj praktično nastavi, predati i imati pozitivno ocjenjen seminarski rad (koji se vrši u sklopu 6. cjeline) te položiti parcijalne ispite na kraju svakog seminara i završni ispit po završetku programa obrazovanja.

Kako se izvodi nastava – teorija, praksa, cilj jednog, cilj drugog

Teorijski dio programa izvodi se u učionici učilišta, vježbe se izvode u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi, a praktični dio programa izvodi se u specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom. Cilj teorijskog djela nastave je stjecanje temeljnih znanja i vještina koje su važne za razumijevanje tematike ovog porgrama obrazovanja te same struke, dok je cilj praktičnog djela primijeniti teorijska znanja i vještine u konkretnim i realnim poslvnim zadacima i situacijama.

Nešto o stručnjacima/predavačima koji drže nastavu…

Predavači koji rade na programu usavršavanja za poslove stručnjaka/inje za sustav automatizacije zgrade uz energetsku učinkovitost su inženjeri iz područja strojarstva, građevine i elektrotehnike s dugogodišnjima iskustvom kako u nastavi, tako i u industriji gdje se neposredno bave tematikom ovog programa obrazovanja.

Prijavi se