BESPLATNA Grant radionica

Objavljeno je otvaranje natječaja ‘Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa‘ s temeljnim ciljem poticanja rasta i razvoja te konkurentnosti mikro i malih gospodarskih subjekata, u ukupnoj vrijednosti od 24.061.600,00 kuna. HUP i Algebra organizirat će besplatne info-radionice u Zagrebu i Splitu na kojima ćete s najboljim hrvatskim konzultantima moći razgovarati o natječaju i konkretnim rješenjima za koje možete ostvariti sufinanciranje.

Ako je vaša organizacija prerasla postojeća IKT rješenja i svjesni ste nužnosti uvođenja najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija koje su vam zbog visoke cijene teško dostupne, svakako biste trebali razmisliti o apliciranju na ovaj natječaj kojim možete ostvariti bespovratna sredstava iz EU fondova u vrijednosti do čak 85% ukupnog troška investicije.

Prijavite se za BESPLATNU radionicu

Osim putem gornjeg e-obrasca, na radionicu se možete prijaviti i slanjem popunjene prijavnice na fax 01/230 5004.

Cilj

S namjerom informiranja što većeg broja organizacija iz sektora malog i srednjeg poduzetništva, osmislili smo info-dan na kojem ćete imati priliku čuti sve o natječaju iz perspektive najboljih hrvatskih konzultanata na području EU fondova i IKT tehnologija. Na info-danu ćemo proći kroz nekoliko primjera projekata koji su ostvarili financiranje IKT rješenja iz EU fondova, a na kraju radionice moći ćete obaviti individualne konzultacije s ekspertima iz područja EU fondova kao i stručnjacima za IKT tehnologije.

Radionica će se održati:

 • Zagreb: 25.03.2014, HUP, Green Gold, 1.kat, od 12:00 do 17:00 sati
 • Split: 02.04.2014, Algebra, Put brodarice 6 (Joker Centar, upravna zgrada), od 12:00 do 17:00 sati – Zbog popunjenosti dvorane, prijave za radionicu više nije moguće napraviti. Pozivamo Vas da se prijavite na dodatnu radionicu koja će se održati 07.04. 
 • Osijek: 08.04.2014, HUP, Trg Lj.Gaja 6, od 11:00 do 16:00 sati

O natječaju

Ovim Pozivom će se sufinancirati analiza postojećih poslovnih procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija i digitalizacija, uključujući i izdatke informatičke opreme i softvera.

Cilj je potaknuti uvođenje naprednih e-poslovnih modela i potaknuti razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća.

Očekivani rezultati: povećanje produktivnosti, povećanje prihoda od prodaje i izvoza te otvaranje ili očuvanje postojećih radnih mjesta.

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju navedene uvjete:

 • mikro, mala i srednja poduzeća registrirana u Republici Hrvatskoj osnovana prije 01. siječnja 2013, te su ostvarili promet u 2013. godini;
 • nisu bili u blokadi ukupno više od 20 dana, od toga ne više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci od dana podnošenja projektne prijave;
 • imaju minimalno jednog zaposlenika u godini koja prethodi prijavi, na temelju broja godišnjih jedinica rada.

Iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 kuna do 750.000,00 kuna

Intenzitet potpore iznosit će od 70% do 85%, a određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Projektne prijave podnosit će se na hrvatskom jeziku, od 22. travnja sve do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. lipnja 2015.

Maksimalno trajanje projekta je 18 mjeseci, a sve projekte potrebno je završiti do 31. srpnja 2016.

Prihvatljivi troškovi za koje možete ostvariti financiranje su:

 • izrada analize poslovnih procesa i potrebnih rješenja i priprema plana za informatizaciju;
 • nabava računalna opreme i softvera;
 •  troškovi licenci;
 • trening zaposlenika za korištenje novih sustava;
 • djelomično i troškovi manjih infrastrukturnih zahvata/radova potrebnih za uvođenje IKT sustava i drugi troškovi utvrđeni natječajem.

Sadržaj radionice

1. Predstavljanje natječaja ‘Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa’

 • Pozadina natječaja, koncept prijave i postupci do ugovaranja, potrebna dokumentacija, rokovi
 • Prihvatljivost predlagatelja – detaljan prolazak kroz kriterije prihvatljivosti predlagatelja (definicija malih i srednjih poduzeća, djelatnosti u sektoru, glavne i pomoćne djelatnosti itd.); kapaciteti prijavitelja i utjecaj kapaciteta na ocjenjivanje projekta
 •  Uvjeti financiranja (izračun omjera financiranja, izvori financiranja, de minimis pravilo)
 • Horizontalni prioriteti Europske unije i ostale politike zajednice
 • Prihvatljivost troškova

Sudjeluju:

 • Veronika Tolj, Ministarstvo poduzetništva i obrta, osoba za informiranje javnosti o EU projektima,
 • Vlatko Martinović, Ministarstvo poduzetništva i obrta, voditelj Službe za provedbu EU programa i projekata,
 • Mario Protulipac, Algebra, ekspert za EU programe i edukacije iz područja EU fondova

2. Konkretna IKT rješenja za koje je moguće ostvariti bespovratna sredstva

 • Case studies
 • Pitanja i odgovori

Sudjeluje:

 • Ivan Ante Nikolić, voditelj radne skupine za EU fondove u HUP ICT

3. Predstavljanje natječaja ‘Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa’ (nastavak)

 • Upoznavanje s obrascima projektne prijave
 • Kriteriji ocjenjivanja projekta
 • Što vas čeka u provedbi projekta (financiranje, dokumentiranje)

Sudjeluje:

 • Mario Protulipac, Algebra, ekspert za EU programe i edukacije iz područja EU fondova

4. Individualne konzultacije s ekspertima za područje EU fondova i konzultantima za IKT tehnologije

Sudjeluju:

 • Mario Protulipac, Algebra, ekspert za EU programe i edukacije iz područja EU fondova
 • Ivan Ante Nikolić, voditelj radne skupine za EU fondove u HUP ICT

Predavači

MarioProtulipacMario Protulipac ima desetogodišnje iskustvo u pisanju i provođenju projekata koje je počeo stjecati kao aktivist u Ekološkom društvu Pan – Karlovac prije više od deset godina. Kroz projekte koji su većinom bili vezani uz zaštitu prirode i okoliša, upoznao se s brojnim specifičnostima i pristupima pronalasku i komunikaciji s različitim donatorima iz javnog, poslovnog i civilnog sektora.

Rad u projektima financiranim iz fondova Europske unije započeo je u javnom sektoru. Posebno je iskustvo bila sekundarna javna nabava za radove i usluge po pravilima PRAG-a, uz slaganje kompletne tehničke dokumentacije i brige oko provedbe postupka ocjenjivanja. Nakon provedenog projekta u javnom sektoru, vraća se civilnom društvu zapošljavanjem u Centru za civilne inicijative gdje i danas radi kao voditelj i koordinator dvaju projekata financiranih od Europske Unije. Uz projektna zaduženja bavi se organiziranjem zajednice, razvojem ljudskih potencijala te ruralnim razvojem kao užom specijalnošću.

Uz aktivnosti u (su)osmišljavanju i provođenju dvadesetak uspješno apliciranih ili provedenih projekata što za matičnu organizaciju, što za druge partnere i klijente iz civilnog, javnog i poslovnog sektora, od 2008. godine se posvećuje i trenerskim aktivnostima. Kroz provedbu i dizajniranje projekata upoznao je specifičnosti prvih četiriju komponenti IPA-e i dobro upoznao rad različitih ugovornih tijela. Uz rad na projektima financiranim iz EU, kroz timski se rad okušao u izradama lokalnih razvojnih ili sektorskih strategija iz područja ruralnog razvoja i razvoja ljudskih potencijala, kao i u izradi poslovnih planova za inovativne projekte iz poslovnog sektora, za što je bio nagrađivan od strane Sveučilišnog Ureda za transfer tehnologije i Znanstveno- tehnologijskog parka Rijeka.

Uz razne funkcije u pisanju i provedbi projekta, Mario se okušao i u ocjenjivanju projektnih prijedloga što se pokazalo velikim iskustvom i dodatnim motivom za snažno zagovaranje principa logičke matrice pri dizajniranju projektnih prijedloga. Korisnike najčešće usmjerava u razmišljanju da se projekti pišu radi rješavanja nekog problema i zadovoljenja potreba, a ne zbog slave ili što je češći motiv – novca.

Iz dijela životopisa vezanog uz upravljanje projektima:

 • Više od deset godina iskustva rada u projektima financiranim od različitih donatora;
 • Samostalna i timska izrada dvadesetak projekata za EU fondove (PHARE, IPA I.,II,III i IV komponenta)
 • Desetak projekata u izravnom provođenju, u funkcijama voditelja, koordinatora, asistenta, savjetnika
 • Iskustvo u ocjenjivanju projektnih prijedloga
 • Iskustvo u vanjskom vrednovanju projekata
 • 4 godine predavačkog iskustva o izradi i provedbi EU projekata;
 • Koautor priručnika za pisanje projekata i upravljanje projektnim ciklusom

IvanNikolic

 • Rođen 1982. u Zagrebu
 • Završio Ekonomski fakultet sveučilišta u Zagrebu
 • Član uprave Blink d.o.o. od srpnja 2013.
 • Član izvršnog odbora HUP UIKD i voditelj radne skupine za EU fondove i regionalni razvoj
 • Sudjelovao na nizu projekata financiranih od strane EU
 • Ima sedmogodišnje iskustvo u eksterno financiranim projektima
 • Prva iskustva u projektima Svjetske banke sa strane natječaja i ugovaranja kao direktor N-informatike
 • Posjeduje petogodišnje iskustvo u pisanju i provođenju projekata iz EU
 • Stručnjak za sekundarnu javnu nabavu za radove i usluge po pravilima PRAG-a, uz slaganje kompletne tehničke dokumentacije
 • Sudjelovao na provedbama servisnih ugovora u konzorcijima sa tvrtkama iz EU
 • Član radne skupine za ovaj poziv