The International Association of Privacy Professionals (IAPP) „međunarodna udruga profesionalaca za zaštitu privatnosti“ resurs je za profesionalce koji žele razviti i unaprijediti svoju karijeru pomažući svojim organizacijama da uspješno upravljaju tim rizicima i zaštite njihove podatke. Zapravo, oni su najveća i najsveobuhvatnija globalna zajednica privatnosti informacija. IAPP je jedino mjesto koje objedinjuje ljude, alate i globalne prakse upravljanja informacijama koje su vam potrebne da biste napredovali u današnjoj informacijskoj ekonomiji koja se brzo razvija.
Naj prepoznatljivi su po GDPR ispitima ( CIPP ) koji je od nedavno aktualan i u EU zemljama čija je i Hrvatska članica te je pristala na tu odredbu. Podijeljeni su po regijama pa za Europu potrebno je odabra CIPP/E.

Za više informacija molim pogledaj te:

Saznajte više

Prijavite se