Cisco je objavio da će doći do promjene ispita za CCNA „Cisco Certified Network Associate“ certifikaciju. Trenutni ispit 200-125 te ispiti 100-105 i 200-105 će biti aktualni i moći će se polagati sve do 23. 2. 2020. , nakon čega isti više neće biti dostupan za polaganje. S 24. 2. 2020 uvodi se novi ispit 200-301 koji će biti dostupan za polaganje u Algebra Testnom centru. Više detalja o promjenama pronađite na bit.ly/38veCzv.