Image for O nastavi
Naslovnica

O nastavi

Digitalna akademija je obrazovni program namijenjen djeci u dobi od 1. do 8. razreda osnovne škole, a pohađati ga mogu sva djeca navedene dobi, bez obzira na predznanje, jer su projekti koje radimo skalabilni i prilagodljivi svakom djetetu. Nastava se održava u poslijepodnevnim satima, ovisno o mogućnostima i rasporedu redovnih nastavnih aktivnosti škole. Na svakom je stupnju sadržaj koji se obrađuje organiziran u projekte, kojima se postižu obrazovni ishodi definirani kroz cjeline: računalno razmišljanje, programiranje, istraživanje, stvaranje, surađivanje.

Obrazovni se program ostvaruje u skupinama od najviše 15 polaznika. Jedna skupina odgovara jednome obrazovnom stupnju – razredu. Skupine su homogene po dobi, kako bi se olakšalo postizanje obrazovnih ishoda s obzirom na postojeća predznanja i iskustvo korištenja informatičke tehnologije.

Po završetku ovoga osmogodišnjeg programa svi će polaznici moći:

  • Na pravilan način pristupati problemu: analizirati problem i raščlaniti ga na manje dijelove, istražiti moguće puteve i mogućnosti rješavanja, kritički sagledati sve mogućnosti, analizirati pogreške u interakciji s drugim polaznicima kako bi zajednički ponudili najbolje rješenje
  • Razumjeti osnovna načela funkcioniranja digitalnih uređaja te spoznati da, ako žele, mogu i sami stvarati, graditi i razvijati nove tehnologije
  • Koristiti se različitim mogućnostima digitalnih naprava kao sredstvom za cjeloživotno učenje i suradnju s drugima
  • Pravilno se odnositi prema pogreškama: prihvatiti da su pogreške zapravo čest, redovan i normalan put dolaska do točnog rješenja i da zbog pogreške ne treba odustajati, već se vratiti nekoliko koraka unatrag i pokušati riješiti problem na drugi način
  • Osjećati ponos zbog uloženog truda i postignutog uspjeha te tražiti nove izazove

S djecom u Digitalnoj akademiji radimo projektno i problemski.

Što to znači? Učenje projektnim i problemskim pristupom ukazuje na to da je rješavanje izazova zapravo pronalaženje odgovora na pitanja i rješenja protiv neželjenih posljedica. Ovakav obrazovni program njeguje strukturirani proces stvaranja: organizirani, otvoreni pristup istraživanju, koji promiče kreativnost, invenciju, stvaranje prototipova, testiranje i analizu. Takvi iterativni koraci potiču djecu na postavljanje kritičnih pitanja o izazovu i vode ih kroz proces stvaranja i testiranja. Sve ovo se odvija u suradničkom okruženju koje potiče komunikaciju i suradnju. Vještine suradnje i komunikacije danas su vjerojatno najtraženije na tržištu rada. Učenici u ovakvom obrazovnom programu zajedno rade stvarajući oluje ideja, istražujući, kreirajući i razvijajući prototipove za rješenje izazova. Samo u odgovornom i produktivnom timskom radu mogu se postići dobri rezultati, te učenici dobivaju brojne prilike i upute za razvoj suradničkih vještina.

Digitalna akademija širi učeničko razumijevanje tehnologije kao alata koje koristimo kako bismo svoj život napravili jednostavnijim i boljim. Djeca uče kako promatrati tehnologiju kao nešto više, nego samo „računala“. Tehnologija im pomaže za produbljivanje svijesti o tehnološkom svijetu u kojem žive: kako tehnologija i znanost utječu jedni na druge, kako naučiti koristiti nove tehnologije koje dolaze, i kako tehnološke odluke utječju na naše živote i živote drugih ljudi.

Po svakom stupnju definirani su željeni odgojno-obrazovni ishodi: