Algebrina online edukacija

Algebrina online edukacija

Iskoristi 20% popusta

Besplatne radionice digitalne i informacijske pismenosti za roditelje i djecu! 22. 9. 2019. (nedjelja), od 9.30 do 13.30 sati

Algebra je potpuno spremna za online nastavu!

  • Već godinama razijamo i uspješno provodimo online edukaciju odobrenu od Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije sa strukovno obrazovanje odraslih.
  • U online obliku možeš
  • Trenutno su u online formatu dostupni i e-Leadership MBA moduli, Digitalna akademija za najmlađe i pripreme za državnu maturu.

Algebra je potpuno spremna za online nastavu!

  • Već godinama razijamo i uspješno provodimo online edukaciju odobrenu od Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije sa strukovno obrazovanje odraslih.

  • U online obliku možeš pratiti programe obrazovanja, specijalističku edukaciju i gotovo potpuno nastavu na Visokom učilištu Algebra.

  • Trenutno su u online formatu dostupni i e-Leadership MBA moduli, Digitalna akademija za najmlađe i pripreme za državnu maturu.

Visoko funkcionalne

virtualne učionice s telekonferencijskom opremom

Predavači

koji u cijelosti poznaju metodologiju i tehnologiju rada u virtualnim učionicama

Specijalisti

za online tehničku podršku

Interaktivna

predavanja i dvosmjerna komunikacija