Prijavi se

  • Mogućnost online praćenja!
  • 60 sati nastave + satovi s roditeljima
  • Više od 4000 polaznika
  • 110 predavača

Digitalnu akademiju Vaše dijete ove godine može pohađati i online!


Odaberite lokaciju u kojem će Vaše dijete pohađati Digitalnu akademiju.

Školu u kojoj će pohađati akademiju kao i ostale potrebne podatke odabrat ćete u sljedećem koraku, nakon odabira lokacije.

Prijavite svoje dijete: