Prijavi svoje dijete

  • kvalitetnu STEaM edukaciju
  • profesionalnu cjelodnevnu brigu o djetetu
  • obrok i međuobroke
  • najmodernije tehnologije i alate
  • zabavu, animaciju i sport
  • stjecanje prijatelja i osamostaljivanje

Prijavite svoje dijete na zimsku školu: