Image for CREATOR <b>Od 10 do 12 godina</b>
Naslovnica

CREATOR Od 10 do 12 godina

Kroz širok spektar tema vezanih za razvoj digitalnih vještina i programiranja zakoračit ćemo u svijet digitalnih tehnologija. Praktičnim zadacima, samostalnim i grupnim radom razvijat ćemo timski duh, istraživačke, organizacijske, komunikacijske i kritičke sposobnosti, a  dotaknut ćemo se i teme sigurnost na internetu.

Radit ćemo na osmišljavanju vlastitih rješenja jednostavnijih programerskih problema.

  • Ova razina predviđena je za dob 10-12 godina starosti.