Image for ADSEE projekt – studenti i profesori testirali edukativne module
Naslovnica

ADSEE projekt – studenti i profesori testirali edukativne module

ADSEE projektni partneri kreirali su edukativne module koji na inovativan način pokazuju kako se data science pristup može primijeniti u određenim sektorima ili poslovanjima. Kreirana su četiri modula koja su  projektni partneri testirali sa studentima i profesorima u Hrvatskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj i Sloveniji.

ADSEE je Erasmus+ projekt čiji je cilj potaknuti primjenu data sciencea (DS) u netehničkim granama gospodarstva. Na taj način projekti partneri nastoje ukazati na koristi DS-a u onim zanimanjima u kojima se DS trenutno ne primjenjuje često. U tu su svrhu kreirani inovativni edukativni moduli i testirani sa studentima kako bi ih se upoznalo s DS pristupom i kako bi se isti popularizirao.

Testiranje edukativnih modula provedeno je tijekom pilota u 4 države, odnosno sa studentima i učiteljima u sljedećim obrazovnim institucijama: Visoko učilište Algebra (Hrvatska), University of Amsterdam (Nizozemska), University of Siegen (Njemačka), te Fakultet za informacijske studije (Slovenija). ADSEE edukativni moduli implementirani su u kolegije koji se redovno odvijaju u ovim obrazovnim institucijama, potvrđujući tako praktičnost modula te mogućnost i benefite implementacije podatkovne znanosti u niz područja. U svakoj je obrazovnoj instituciji proveden pilot, prilikom čega su testirani moduli: Retail, Culture and Tourism, Privacy i Job Market Signalling.

U pilotu je ukupno sudjelovalo više od 200 studenata, a anketom koja je provedena prije pilota utvrđeno je da većina studenata (50%) prije pilota nije poznavala detalje data science pristupa i metoda, ali je većina studenata izrazila interes za učenje o data scienceu. Rezultati ankete provedene po završetku pilota pokazali su da je 63% studenata istaknulo kako bi implementacija data science pristupa i metoda u njihovom svakodnevnom radu bila iznimno korisna. Važno je istaknuti kako se studenti koji su sudjelovali u pilotu bave netehničkim djelatnostima, zbog čega nisu imali značajna prethodna znanja o podatkovnoj znanosti.

Detaljnu analizu pilota i stavove studenata i profesora o implementaciji podatkovne znanosti u netehnička područja pronađite ovdje.

#ADSEE #datascience #Erasmus+