Image for Detalji o uvjetima i kriterijima prijave
Naslovnica

Detalji o uvjetima i kriterijima prijave

PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA

Projekti se prijavljuju tako da ispunite prijavnicu na: https://www.algebra.hr/lab/startup-inkubator/

Preporučamo vam da tijekom prijave pročitate upute o sadržaju prijave jer će vam one sigurno biti korisne. Upute uključuju i kriterije za ocjenjivanje i pitanja koja koriste evaluatori za procjenu projekta. Ta pitanja mogu biti vrlo korisna za što konkretnije definiranje vašeg projekta.

Struktura prezentacije

E-mailu za prijavu priložite prezentaciju projekta u PDF formatu. Predlažemo da koristite dolje opisanu strukturu prezentacije. Ovako strukturiranu prezentaciju koriste mnogi startup projekti, a njen sadržaj pokriva većinu kritična pitanja, a pruža i odgovore, te dobar okvir za priču o vašem projektu.

 • Uvod i High level pitch – rečenica koja u 3-7 riječi opisuje bit projekta
 • Problem – Koji problem rješavate? Zašto je taj problem bitan?
 • Rješenje – Kako navedeni problem rješavate?
 • Ciljano tržište – Tko su korisnici i koliko ih ima?
 • Poslovni model – Kako ćete zarađivati?
 • Konkurentska prednost – Što je vaša prednost u odnosu na konkurenciju?
 • Konkurencija – Koja konkurencija postoji na tržištu?
 • Izazovi – Izazovi i problemi koje predviđate?
 • Tim – Opišite vaš tim
 • Ostalo – Navedite što je još važno i specifično za vaš projekt
 • Potrebno financiranje – da li vam je i kakvo je financiranje potrebno da bi se projekt mogao uspješno pokrenuti?

Kriteriji za ocjenjivanje projekata

Projekti se ocjenjuju prema sljedećim kriterijima:

 • Inovacija
 • Tržišni potencijal
 • Disruptivnost
 • Tim

Pitanja na koja je dobro imati odgovore:

Inovacija

 • Koji su vaši ciljani korisnici? Kako korisnici danas rješavaju vaš problem? Ako je to novi problem ili problem u nastajanju, zašto se sada pojavljuje?
 • Na visokom ili koncepcijskom nivou, kako mislite riješiti korisnički/tržišni problem? Koji su osnovne značajke vašeg rješenja? Zašto je vaš pristup inovativan? Zašto će korisnici misliti da ste različiti i bolji nego alternativna rješenja? Zašto mislite da ćete baš vi uspjeti?
 • Zašto ste odlučili riješiti baš taj problem? Imate li posebno znanje ili stručnost u tom području? Kako znate da ljudi trebaju to što radite?

Tržišni potencijal

 • Koliko je velika tržišna prilika? Kako vaši ciljani korisnici danas troše da bi riješili problem koji ste definirali? Koliko potencijalnih korisnika postoji? Na kojem području i u kojim tržišnim segmentima?
 • Kako mislite zarađivati vašim rješenjem (znamo da možda nemate točan odgovor, ali ponudite približan iznos). Zbog čega vaš poslovni model ima potencijal rasta? Kako ćete akvizirati korisnike? Koliko ćete im naplaćivati? Koja je cijena isporuke vašeg proizvoda ili usluga korisnicima? Kako će model evoluirati kroz vrijeme? Koji rizici postoje i kako ćete ih adresirati?
 • Imate li kakve pokazatelje tržišne prihvaćenosti? Koliki rast korisnika planirate?
 • Tko vam je konkurencija? Tko bi vam mogao postati konkurencija? Zašto će vaši korisnici misliti da ste različiti i bolji od konkurencije? Tijekom vremena, kako ćete održavati konkurentsku prednost?
 • Imate li kakvo prijašnje financiranje? Kakve su buduće potrebe za financiranjem nužne za uspješno odvijanje projekta?
 • Koje potencijalne probleme predviđate u vezi korisnika i konkurencije?

Disruptivnost

 • Da li projekt značajno mijenja ustaljene, neefikasne procese/usluge na tržištu sasvim novim pristupom ili korištenjem nove tehnologije? Može li projekt biti troškovno znatno efikasniji od konkurencije?

Tim

 • Tko su ljudi u timu? Koje su njihove uloge? Da li neke uloge nedostaju i kako ih namjeravate popuniti?