Image for DIHUB – izrada kurikuluma za programe obrazovanja cloud stručnjaka
Naslovnica

DIHUB – izrada kurikuluma za programe obrazovanja cloud stručnjaka

Tržište rada sve je dinamičnije i svjedočimo velikim promjenama vezanim uz ponudu i potražnju pojedinih zanimanja na tržištu rada. Svakodnevno se razvijaju novi proizvodi i usluge vezani uz razvoj digitalne tehnologije i cloud usluge. Stoga je, osim klasifikacije zanimanja vezanih uz cloud, važno razviti kurikulume i programe obrazovanja za cloud stručnjake.

No, razvoju kvalitetnih kurikuluma i programa obrazovanja prethodi niz koraka. Partneri DIHUB projekta započeli su proces razvoja kurikuluma za programe obrazovanja povezane s cloud tehnologijama provođenjem tzv. DACUM analize.

DACUM (Developing A CurrilulUM) analiza temelji se na prikupljanju i analiziranju iskustava zaposlenika. Prva faza DACUM analize obuhvaća intervjuiranje i razgovor sa zaposlenicima o zaduženjima na njihovim radnim mjestima. Na taj se način utvrđuje koje zadatke pojedini zaposlenici svakodnevno obavljaju. U drugoj se fazi identificiraju specifične vještine i znanja koja pojedini zaposlenici moraju imati kako bi uspješno obavljali svoje svakodnevne zadatke na radnom mjestu. Slijedi oblikovanje kurikuluma koji će propisivati na koji način i na kojoj razini polaznici programa obrazovanja moraju savladati pojedine obrazovne ishode kako bi uspješno stekli identificirane vještine i znanja.

DACUM analiza omogućava usklađivanje stvarnih potreba tržišta rada i poslodavaca s vještinama zaposlenika. Zaposlenicima koji su pohađali programe obrazovanja čiji su kurikulumi nastali DACUM analizom omogućeno je pravovremeno stjecanje ključnih vještina i kompetencija za uspješno obavljanje svakodnevnih obaveza na radnome mjestu.

Slijedeći metode DACUM analize, Visoko učilište Algebra započinje s intervjuiranjem zaposlenika koji se bave cloud tehnologijama. Proces intervjuiranja izazovan je jer na tržištu rada ne postoji zanimanje specificirano kao cloud stručnjak već se, između ostalog, cloud rješenjima danas bave stručnjaci iz različitih područja razvoja i primjene digitalne tehnologije.

Po završetku intervjuiranja zaposlenika, tim Visokog učilišta Algebra analizirat će iskustva zaposlenika koji se bave cloud tehnologijama. Nakon toga, bit će moguće identificirati specifične vještine i znanja koja su potrebna cloud stručnjacima. Konačno, temeljem prethodnih analiza i zaključaka partneri DIHUB projekta kreirat će kurikulume za programe obrazovanja cloud stručnjaka.

Više o projektu – https://dihubcloud.eu/

#CloudBasedServices #DIHUB #digitalinnovation