Image for Digitalna podatkovna platforma kao osnova za razumijevanje tržišnih kretanja u turizmu
Naslovnica

Digitalna podatkovna platforma kao osnova za razumijevanje tržišnih kretanja u turizmu

Masovno prihvaćanje tehnologija pridonijelo je mobilnosti korisnika te zahvatilo i sektor turizma u kojem se sve veći broj procesa i transakcija odvija elektroničkim putem. Korisnici ostavljaju „elektroničke otiske“ (footprints) tijekom svih aktivnosti povezanih s istraživanjem destinacija, odabirom destinacije, organizacijom puta, aktivnostima na samoj destinaciji, iskustvima tijekom procesa te preporuka vezano na doživljaje i kvalitetu usluge.

Nastavno na navedeno, velika količina podataka o potrebama korisnika te njihovom ponašanju te doživljajima (perception) ostaje zabilježena u raznim izvorima podataka na turističkim destinacijama, no većina tih izvora rijetko bude iskorištena, najviše uslijed nepoznavanja načina kako podaci mogu postati dodatni izvor znanja o turističkoj destinaciji te kako ih iskoristiti u svrhu obogaćivanja iskustva korisnika/posjetitelja. Sposobnost destinacije da se prilagodi snažnom razvoju tehnologije u literaturi je poznat kao „sposobnost integracije, izgradnje i prilagodbe internih i vanjskih kompetencija kojima se pristupa okruženju koje karakterizira stalna promjena“. Takva se znanja stvaraju, primjenjuju i ponovno prilagođavaju promjenama koje donose angažirani, tehnološki osviješteni korisnici u okviru ciklusa upravljanja destinacijom.

Ovim istraživanjem željeli smo pokazati praktičan primjer/prototip modela za upravljanje korisničkim iskustvom u destinaciji, baziran na modelima koji analiziraju ponašanje (podaci iz virtualnog svijeta, podaci o ponašanju na destinaciji, profiliranje), ekonomskim pokazateljima (cijene, ponuda, potražnja) te percepciji i indikatorima iskustva (vjernost, prepoznatljivost branda, virtualna i mrežna vrijednost destinacije).

Osnovni cilj je stvoriti sustav koji sposoban dati uvide u broj turista (brojanje), pratiti interne i eksterne migracije (strani/domaći turisti te udio turista u domaćem stanovništvu), razumijevati trendove turističke potrošnje (potrošnja) te razumijevanje osnovnih obrazaca lokacije i kretanja (spacijalna analiza agregiranih podataka). Prošireni cilj (buduća istraživanja) je dograditi sustav za specifične potrebe obogaćivanjem podacima, koji govore o impresijama turista, broju virtualnih posjeta, sentimentu te afinitetima u fazi odlučivanja o odabiru lokacije te onima nakon posjete.