Image for Inteligentni servis za pojedinačnu ili masovnu procjenu nekretnina
Naslovnica

Inteligentni servis za pojedinačnu ili masovnu procjenu nekretnina

S obzirom da trenutno u Republici Hrvatskoj ne postoji službena klasifikacija nekretnina te standardizirani skup obilježja nekretnina, a državna uprava ima potrebu za istim u raznim područjima, od tržišnih ponuditelja se očekuje pružanje podrške u procesu od razvoja službene klasifikacije nekretnina te standardnog skupa obilježja nekretnina, preko sustava za masovnu procjenu nekretnina do pružanja servisa koji proizlaze iz ovakve platforme (npr. uvođenje poreza na nekretnine ili pak podloge za izradu registra stanovnika).

Pri tome tržišni ponuditelj mora uzeti u obzir sve postojeće i sagledive, buduće primjene navedene klasifikacije i skupa obilježja poput imovinsko-pravnih pitanja, poreza na promet nekretnina, poreza na nekretnine, procjene vrijednosti nekretnina, energetske učinkovitosti, legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, itd.

Kao dodatni poticaj za pokretanje ovakvog istraživanja, važno je spomenuti akumulaciju znanja i propagiranje tog znanja kroz servise koji obuhvaćaju i podršku pri analizi klasifikacija nekretnina korištenih u tijelima javne uprave (zemljišne knjige, katastar, porezna uprava, itd.) te u poslovnoj praksi (npr. agencije za promet nekretninama, sudski vještaci, sudski procjenitelji, itd.) te podršku analizi usporedivih klasifikacija nekretnina i standardnih obilježja u zemljama članicama Europske unije te drugim razvijenim zemljama, sve do uspostave povezanih sustava a važnih za funkcioniranje društva.

Cilj ovoj istraživanja je uspostava metodologije za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, koja bi se na tržište izbacila kao preporuka pri donošenju Uredbe o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina. Članak 4. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/2015) propisuje da će Vlada RH donijeti Uredbu kojom će propisati metodu masovne procjene vrijednosti nekretnina, razraditi modele za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, te propisati nužne podatke, postupke korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina. Predmet istraživanja su metodološke smjernice koje će služiti kao preporuka Naručitelju u donošenju navedene Uredbe.

U opsegu projektnog istraživanja obuhvaćene su (među ostalim) metodološke smjernice za sljedeća pitanja: koje nekretnine je moguće obuhvatiti masovnom procjenom vrijednosti, na koji način je nekretnine potrebno klasificirati, koja je optimalna segmentacija nekretnina za potrebe masovne procjene vrijednosti, a koja uključuje minimalno vrstu i lokaciju nekretnina, koji su ulazni podaci potrebni za masovnu procjenu vrijednosti te koje uvjete u pogledu dostupnosti, kvalitete, reprezentativnosti i drugih aspekata, oni moraju zadovoljiti, koja je statistička metoda (model) prikladna za svaki segment, na koji način metodologija masovne procjene vrijednosti nekretnina valorizira likvidnost pojedine lokacije ili segmenta nekretnina, kojom dinamikom je potrebno revalorizirati nekretnine, koji su rezultati masovne procjene vrijednosti nekretnina i kako se oni interpretiraju, na koji način se treba pratiti predvidivost i stabilnost statističkih modela.