Image for Prototip sustava ranog upozorenja u postupcima javne nabave
Naslovnica

Prototip sustava ranog upozorenja u postupcima javne nabave

Cilj ovog istraživanja je opis inteligentnog sustava za nadzor javne nabave koji omogućuje otkrivanje anomalija na temelju indikatora dobivenih ekstrakcijom i transformacijom podataka iz elektroničkog oglasnika, dodatno obogaćenih podacima iz različitih vanjskih izvora.

Prošireni cilj je opisati elemente i način rada sustava učinkovitog nadzora nad sustavima javne nabave s posebnim naglaskom na anomalije u postupcima koji se provode.

Studija Udruženja certificiranih ispitivača prijevara objavila je 2016. godine Izvještaj o profesionalnim prijevarama i zloporabama s rezultatima analize 2.410 slučajeva profesionalnih prijevara koje su se dogodile u 114 zemalja širom svijeta. Najzastupljeniji sektori među revidiranim slučajevima uključuju bankarske i financijske usluge, javnu upravu i proizvodnju. Uočeno je da implementacija kontrola za otkrivanje prijevara korelira sa smanjenjem gubitaka i skraćivanjem vremena otkrivanja prijevare.

U studiji se navodi da tvrtke prosječno gube 5% godišnjeg prihoda zato što ne nadziru potencijalne anomalije (prijevare). Razlog za tako visoke gubitke leži u procjeni da je ovisno o vrsti prijevare potrebno od 12 do 24 mjeseca da bi se prijevara otkrila, a revizijom se otkrije samo manji dio prijevara. Kad je u pitanju javna uprava, studijom je obuhvaćeno 229 slučajeva od kojih je u 88 slučajeva (38,4%) otkrivena koruptivna aktivnost.

U kontekstu Republike Hrvatske vrijednosni ekvivalent spomenutih 5% iznosi oko 2.0 mlrd HRK. Opisi korišteni u ovom istraživanju koji se odnose na postupke javne nabave te inteligentan nadzor tih postupaka imaju za cilj značajno umanjiti gubitke nastale radi trenutnog nepostojanja proaktivnog sustava za otkrivanje prijevara, kako direktnim upozoravanjem na anomalije u realnom vremenu, tako i preventivnim djelovanjem radi sâmog saznanja da se sustav javne nabave kontinuirano i automatizirano nadzire.

Tijekom istraživanja, sagledava se aktualna praksa, spomenuta i opisana rješenja koja su stvorena unutar EU te analizirane platforme javne nabave u drugim zemljama, čija su iskustva usporediva s onima Republike Hrvatske. Posebno, analizirana je praksa Slovačke, Mađarske i Slovenije, a s ciljem da se dosadašnja praksa iskoristi za kvalitetnije preporuke pri izgradnji sustava u Republici Hrvatskoj. Prema mišljenju Europske komisije, Republika Hrvatska ima najveći stupanj rizika od korupcije u procesu javne nabave te se do sada razvilo više prijedloga i rješenja koja teže podizanju kvalitete postupka poput online kataloga domaćih proizvoda za pomoć domaćim tvrtkama u javnoj nabavi u organizaciji HGK, analizama kriterija odabira s ciljem boljeg procesa dolaska do najniže cijene, a u korist pristupa „najveće vrijednosti za uloženi novac“ te nadzora nad tijekom postupaka koji uslijed brojnih žalbi često traju predugo, kao i nadzora nad tijekom investicije.

Inteligentni i automatizirani sustav nadzora nad postupcima kvalitetna je i moderna podloga koja može uvelike doprinijeti efikasnosti opisanih postupaka.