Image for Sustav za upravljanje poslovanjem i financijsko planiranje (CPM)
Naslovnica

Sustav za upravljanje poslovanjem i financijsko planiranje (CPM)

CPM sustav (engl. „Corporate Performance Management“) je u načelu alat za nadzor i praćenje financijskih performansi tvrtke, koji je povezan s implementacijom inovativnog poslovnog procesa praćenja i planiranja poslovanja na različitim razinama kompanije, od servisnih centara i poslovnih područja do pojedinačnih projekata. Upravljanje efikasnošću poslovanja (CPM) je područje poslovne inteligencije koje je uključeno u praćenje i upravljanje izvedbom organizacije prema najvažnijim pokazateljima uspješnosti kao što su prihod, povrat ulaganja, troškovi opterećenja i operativni troškovi.

Kompanije su danas suočene s ubrzanjem poslovnih aktivnosti, potrebom da prate efikasnost poslovanja kroz najrazličitije poglede na organizaciju te potrebom da se, što je moguće brže, prilagođavaju na interne i eksterne pokazatelje. Istovremeno, kompanije rastom često dolaze u poziciju da ostvaruju poslovne rezultate kroz niz različitih poslovnih područja, pri čemu poslovne aktivnosti najčešće evidentiraju i prate ih kroz različite i nepovezane sustave. Potreba praćenja, planiranja i prilagođavanja nužna je kako bi kompanija prepoznala ona poslovna područja u koja ima smisla dalje ulagati, te da bi se povećala efikasnost onih procesa/usluga/proizvoda koji ne daju zadovoljavajuće rezultate.

Iako to možda na prvi pogled nije sasvim intuitivno, kompanije obično vrlo dobro prate prodajne rezultate i prihode, ali vrlo slabo prate profitabilnost, i to uglavnom jednom godišnje kroz financijske izvještaje koje predaju državi radi obračuna poreza (uglavnom samo na razini čitavog poslovanja, ne na razini pojedinih poslovnih područja/aktivnosti). Naime, razmjerno je lako pratiti prihode po pojedinom proizvodu ili usluzi, ali je puno teže pratiti troškove koji se odnose upravo na konkretan proizvod ili uslugu. Ključni razlog zašto je daleko teže pratiti pojedinačne troškove je u tome što često direktni troškovi (jasno i vidljivo povezani sa proizvodnjom ili isporukom pojedine usluge ili proizvoda) predstavljaju samo dio ukupnih troškova vezanih za to poslovno područje, a ponekad je čak i njih teško pratiti (npr. utrošak radnog vremena zaposlenih u organizaciji sa više odjela, koja provodi više različitih usluga ili proizvodi više raznih proizvoda). Osim toga, sve kompanije također imaju i tzv. zajedničke troškove odnosno one koji se odnose na čitavo poslovanje (poput troška uprave, zajedničkog marketinga ili servisnih centara kakvo je primjerice računovodstvo ili pak troškovi najama i režija) a za koje je potrebno dosta napora da se što točnije alociraju na pojedina poslovna područja ili proizvode, a nikada nisu zanemarivi (odnosno najčešće rastu zajedno sa rastom kompanije).

U želji da kvalitetno nadziru poslovanje i učine to uz minimalni napor a uz visok stupanj efikasnosti, tvrtkama su na raspolaganju mogućnosti da npr. u sve dijelove organizacije i povezane tvrtke (ako iste postoje) uvedu isti IT sustav ili kupe programske pakete koji omogućavaju takav nadzor. Takva rješenja obično traže značajna financijska, organizacijska i vremenska ulaganja, te najčešće ne uzimaju u obzir postojeća (i prošla) ulaganja u sustave i rješenja koje kompanije već koriste.

Zbog svega navedenog male i srednje kompanije često ne implementiraju takva sveobuhvatna rješenja, jer ne vide opravdanje za veliku investiciju i za odustajanje od sustava koje su do tada koristile, plaćale i često razvijale, a koje je prilagođeno njihovom načinu rada i specifičnostima poslovanja. To ih s druge strane ostavlja „u mraku“, a vrijeme reakcije na uspješnost poslovanja im se produljuje na period od najmanje godine dana (koji korespondira sa završnim obračunom i predajom financijskih izvještaja državi), dok uopće ne mogu točno spoznati (a posebno ne upravljati ili planirati) profitabilnošću pojedinih poslovnih područja. Ovaj manjak stvarnog upravljanja poslovanjem često male i srednje kompanije dovodi do krivih poslovnih odluka, smanjene inicijative za ulaganjem u nova područja i posljedično do manje efikasnosti te, u konačnici, do tržišnog i poslovnog neuspjeha. Navedeni problem prisutan je globalno (nije vezan samo uz jedno tržište) i stvara ozbiljne poteškoće u razvoju mnogih malih i srednjih tvrtki sa iole diversificiranom ponudom proizvoda i/ili usluga odnosno kompleksnijom organizacijskom strukturom.

Temeljem inovacije koju smo inicijalno izradili za vlastite potrebe, danas možemo ponuditi sustav i inovativni proces praćenja, upravljanja i planiranja profitabilnosti poslovanja (CPM), koji je financijski dostupan i malim i srednjim kompanijama, i koji se bazira na bogatom iskustvu naših stručnjaka iz ovog područja, a u tehničkom smislu polazi od pretpostavke zaštite investicije klijenta pri čemu omogućava da se pri uvođenju najvećoj mjeri koriste postojeći IT sustavi i rješenja koja klijent ima, a koja je moguće dodatno obogatiti opcijama poput: prilagodbe procesa organizacije poslovanja (uvodi se šifriranje pojedinih poslovnih područja, projekata ili servisnih centara),  evidencije radnog vremena i atribuiranja potrošenog radnog vremena na pojedino poslovno područje, servisni centar ili projekt i integracije sa CRM i sličnim rješenjima radi upravljanja troškovima i prihodima, uspostave sustava financijskog planiranja bazirano na uvedenim procesima.

Korištenjem navedenih elemenata i uvođenjem inovativnog poslovnog procesa moguće je uvesti efikasan sustav financijskog praćenja i planiranja poslovanja kako u uslužne tako i u proizvodne organizacije. Dodatno, moguće je pratiti uspješnost poslovanja na razini pojedinog poslovnog područja (npr. usluge ili pojedinog proizvoda odnosno skupine proizvoda).

Kroz ovo istraživanje tržištu se kroz inovativni proces nudi zaokruženi okvir koji fleksibilno, skalabilno, u kratkom vremenu te s kontroliranim i niskim troškovima implementacije omogućuje tvrtkama da na bilo kojoj postojećoj tehnologiji modificiraju sustav praćenja prihoda i troškova,  i financijsko planiranje, te izgrade sustav vizualizacije ključnih pokazatelja koji može raditi i okruženju „oblaka“. Gledajući sveobuhvatno, ovaj je okvir jedinstven na tržištu jer ne predstavlja jedinstveno i sveobuhvatno IT rješenje koje zamjenjuje postojeće sustave, nego naprotiv koristi postojeće podatke i sustave poduzeća, uvodi inovativni poslovni i organizacijski proces te koristi inovativni analitički model primjene i vizualizacije informacija na temelju prikupljenih podataka. Čitavo rješenje (sustav i inovativni poslovni proces) rezultat su istraživanja, tehničkog znanja i praktičnog iskustva stručnjaka unutar projektnog tima, te njihove sposobnosti da iz tog iskustva stvore inovaciju.