Image for Izložba studentskih radova studija dizajna – Algebra LAB – 11.2.  / 17:30
Naslovnica

Izložba studentskih radova studija dizajna – Algebra LAB – 11.2. / 17:30

Ponosni smo vam predstaviti prvu izložbu studentskih radova studija dizajna. Kako je danas vizualni identitet i brand postao jedan od ključnih faktora uspjeha na tržištu, na Visokom učilištu Algebra svjesno potičemo studente da pokažu svoj puni potencijal. Studenti druge i treće godine u sklopu projektnih kolegija pod mentorstvom dr.sc. Siniše Bogdanovića oblikovali su svoje studentske radove na temama: logotip, ambalaža, katalog i dizajn socijalnih mreža.

Studenti druge godine pod mentorstvom mr.sc. Marija Perića su oblikovali svoje web stranice. Podržite naše student dolaskom na izložbu.

Prijave na linku: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/izlozba-studentskih-radova-studija-dizajna-algebra-lab/