Image for Kids in Clouds – rezultati istraživanja o upotrebi digitalne tehnologije i cloud alata u školama
Naslovnica

Kids in Clouds – rezultati istraživanja o upotrebi digitalne tehnologije i cloud alata u školama

Digitalne tehnologije i usluge u cloudu intenzivno se koriste u raznim djelatnostima. Pretpostavka je da će se današnje generacije učenika na svojim budućim radnim mjestima učestalo susretati s uslugama i alatima u cloudu. Stoga je cilj projekta Kids in Clouds upoznati učenike s 'cloud-computing' načinom rada u što ranijoj dobi kako bi njime lako i potpuno prirodno ovladali.

Provođenjem Kids in Clouds Erasmus+ projekta, Algebra i projektni partneri – škole iz Francuske, Bugarske i Hrvatske, nastoje potaknuti učitelje i učenike na korištenje alata u cloudu, ali im i olakšati početak korištenja usluga u cloudu.

Kako bi dobili realnu sliku trenutnog stanja korištenja digitalne tehnologije i cloud alata u školama, partneri su u prvoj fazi projekta proveli istraživanje, online anketu u kojoj je sudjelovalo 373 učiteljica i učitelja osnovnih i srednjih škola u državama projektnih partnera. Ispunjene ankete koje sadrže stavove učiteljica i učitelja omogućile su partnerima sveobuhvatan uvid u trenutno stanje učestalosti i načina korištenja digitalne tehnologije i cloud alata u školama.

Većina ispitanika ističe da su razredi u kojima provode nastavu opremljeni računalnom opremom za učitelje. S druge strane, većina ispitanika navodi kako u razredima u kojima poučavaju nisu dostupna računala, laptopi ili tableti za učenike. Ne čudi stoga da je većina učiteljica i učitelja istaknula kako digitalne alate najčešće koriste tako da zaslon svog računala prikazuju učenicima koristeći projektor, a vrlo rijetko tako da učenici samostalno koriste digitalne alate na svojim uređajima.

Iznimno je pozitivna činjenica da je preko 60 % ispitanika istaknulo kako vrlo često koriste digitalnu tehnologiju, odnosno gotovo trećina ispitanika navela je kako digitalnu tehnologiju koristi na oko 80 % nastavnih satova. Potonje oslikava osviještenost učiteljica i učitelja o prednostima i benefitima korištenja digitalne tehnologije i alata.

Međutim, većina ispitanika – njih gotovo 57 % navodi kako se za provedbu nastavnog sata na kojem planiraju koristiti digitalne alate pripremaju duže nego za nastavni sat na kojem neće koristiti digitalne alate. Navedeno ukazuje na potrebu da se učiteljice i učitelje osnaži u kreiranju vlastitih digitalnih materijala koristeći cloud alate, odnosno da im se pruže edukacije i informacije o tome kako brzo, lako i efikasno kreirati vlastite digitalne materijale u cloud alatima.

Navedeno potvrđuje činjenica da je više od polovice ispitanika izjavilo kako vrlo često i rado istražuju digitalne alate u cloudu koje bi mogli koristiti tijekom nastave, a gotovo 42 % ispitanika edukacije o korištenju digitalnih alata u nastavi smatra vrlo korisnima. Većina ispitanika preferira webinare kao jedan od oblika provođenja edukacija.

Gotovo 80 % ispitanika navodi kako preferira digitalne alate koji ne zahtijevaju plaćanje licence. Konačno, učiteljice i učitelji su na kraju ankete mogli pronaći popis koji sadrži oko 80 digitalnih alata – izjasnili su se koliko učestalo koriste pojedine alate, a nadamo se da će im popis biti praktičan izvor informacija o dostupnim alatima u cloudu za korištenje u nastavi.

Projektni partneri detaljno su pristupili analizi rezultata ankete kako bi se što uspješnije pripremili za sljedeće faze projekta – kreiranje edukativnih materijala o korištenju alata u cloudu za učitelje i učenike. Edukativni materijali za učitelje sadržavat će didaktičke strategije i preporuke o tome kako poučavati različite predmete korištenjem digitalnih alata u cloudu. Također, bit će oformljen i repozitorij s digitalnim obrazovnim materijalima za učenike uz pomoć kojeg će učenici ovladavati sadržajima iz područja koja ne pripadaju informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji koristeći metode rada koje pripadaju navedenom području.

Projektni će partneri imati na umu zaključke rezultata ankete o dostupnoj opremi u učionicama te potrebama učiteljica i učitelja vezano uz edukacije o korištenju digitalnih alata u cloudu.

Zahvaljujemo svim učiteljicama i učiteljima koji su nam, ispunivši anketu, omogućili uvid u trenutno stanje korištenja cloud alata u školama te o percepciji istog!

Više o projektu – www.kidsinclouds.eu

#KidsinClouds #Erasmus+