Image for Popularizacija data science-a u sklopu ADSEE projekta!
Naslovnica

Popularizacija data science-a u sklopu ADSEE projekta!

Kako bi data science mogao unaprijediti učinak marketinških strategija? Što data science omogućuje analitičarima tržišta rada? Kako bi korištenje data science-a moglo doprinijeti turističkom sektoru? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja donose partneri u okviru ADSEE projekta razvijajući inovativne edukativne materijale.

Projektni partneri ADSEE projekta nastoje popularizirati data science (DS) i pokazati kako se data science može primijeniti u određenim zanimanjima i sektorima radi poboljšanja ili pojednostavljenja poslovanja. Data science poznat je osobama tehničkog obrazovanja, no cilj je ovog Erasmus+ projekta potaknuti primjenu DS-a u ne-tehničkim granama gospodarstva. Na taj način projekti partneri nastoje ukazati na benefite DS-a u onim zanimanjima u kojima se DS trenutno ne primjenjuje često.

Tako je Visoko učilište Algebra izradilo edukativne materijale o mogućnostima primjene DS-a u marketingu, a Fakultet za informacijske študije (Slovenija) kreiranim edukativnim materijalima prikazao je načine korištenja DS-a u turizmu i kulturnoj baštini. Na taj će se način zainteresirani marketinški stručnjaci upoznati s mogućnostima kreiranja novih marketinških strategija temeljenih na detaljnoj analizi podataka. Doba digitalnog oglašavanja uz data science može znatno unaprijediti načine promocije. S obzirom da je u svijetu prepoznata važnost održivog gospodarstva, turizam će također pratiti te trendove pa se može očekivati tendencija napuštanja masovnog turizma u korist planskog. Implementacija data science-a tako će biti put ka učinkovitom praćenju turističkih kretanja i trendova te razvoju efikasnijih turističkih strategija. University of Amsterdam (Nizozemska) razvio je edukativne materijale o primjeni DS-a u analizama stanja i potreba tržišta rada, a Technische Informationsbibliothek (Njemačka) o primjeni DS-a u svrhu zaštite osobnih podataka. Tržište rada mjesto je interakcije radnika s budućim poslodavcima te upravo ova komunikacija generira brojne podatke koji se koriste za daljnje analize. Data science ima najbolje metode za analitičare stanja na tržištu rada, a osim toga može riješiti i pitanja sigurnosti osobnih podataka, pokazuju projektni partneri.

Razvijeni edukativni materijali bit će objavljeni u kreiranom repozitoriju. Nakon toga, projektni će se partneri posvetiti sljedećoj fazi projekta. Naime, studenti i profesori partnerskih institucija testirat će razvijene edukativne materijale. Pilot će obuhvaćati i anketu koja će biti provedena prije i nakon korištenja edukativnih materijala. Na taj će način biti ispitan stav studenata i profesora o primjeni data science-a u njihovom području, ali će se pritom i ispitati moguća primjena stava o primjeni DS-a. Pilot će se provoditi krajem 2021. godine.

Detaljne informacije o projektu možete pronaći na www.adsee.eu

#ADSEE #Erasmus+