Naslovnica

Edukacije

  • 20 godina s vama
  • 500 predavača i suradnika
  • 15.000 polaznika godišnje
  • 300.000 održanih edukacija

Odličan izbor zanimanja ako imate oko za detalje i strast prema lijepim i ugodnim interijerima.

Pronađite program za sebe!

Naši programi dat će vam čvrste temelje za napredovanje i daljnje usavršavanje u ovom zanimljivom području.

Što ćete naučiti?

Primjeniti sastavnice likovnog jezika
Prostorna organizacija
Primjeniti osnovne principe prostorne organizacije pri uređenju interijera stambenog i uredskog prostora.
Uređenje interijera
Izraditi prijedlog nacrta uređenja interijera stambenog i uredskog prostora.
Rad u SketchUp-u
Koristiti računalnu aplikaciju SketchUp za izradu prijedloga nacrta uređenja interijera stambenog i uredskog prostora
Teorija boja
Primjeniti elemente teorije boja pri uređenju interijera stambenog i uredskog prostora.
Funkcija rasvjete
Razlikovati funkciju rasvjete u interijeru.
Namještaj po mjeri
Izraditi jednostavno idejno rješenje namještaja po mjeri.
Uloga materijala u uređenju prostora
Izraditi prijedlog primjene različitih vrsta materijala pri uređenju interijera stambenog i uredskog prostora.

Sadržaj programa obrazovanja

Program obrazovanja za Stilista unutarnjeg uređenja sastoji se od ovih seminara.

Iako je svaki od njih zasebna cjelina, zajedno čine cjeloviti program nakon kojega stječete pravo upisa zvanja u radnu knjižicu.

Završna provjera stečenih znanja i vještina

Nakon odslušanih svih nastavnih cjelina dolazi završna praktična provjera u okviru koje ćete izraditi prijedlog idejnog rješenja uređenja jednostavnog interijera.

Zatim ćete pristupiti teoretskoj završnoj provjeri. Završna provjera je u pravilu pisana i služi provjeri planiranih ishoda učenja iz područja Uvoda u dizajn i likovni jezik, Osnova izrade nacrta i crtanje u SketchUp aplikaciji, Osnova oblikovanja stambenog i uredskog prostora, Materijala, svjetla i boja u interijeru i Osnova dizajna namještaja.

Završna provjera provodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih i pripadajućim pravilnicima.

Nakon položenog ispita stječete novo zvanje – stilist unutarnjeg uređenja koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Na programe obrazovanja Učilišta Algebra primijenjuju se različiti minimalni uvjeti upisa.