Naslovnica

Incident response team – ključan korak za uspješniju obranu od informacijskih i kibernetičkih sigurnosnih opasnosti

  • 20 godina s vama
  • 500 predavača i suradnika
  • 15.000 polaznika godišnje
  • 300.000 održanih edukacija

  • TRAJANJE: 7 školskih sati
  • KAD: 12. 10. 2019.
  • CIJENA: 1.250,00 kn

Što ćemo naučiti
Cilj seminara je ukazati zašto je Incident Response Team preduvjet za uspješnu i nadasve brzu reakciju u slučajevima kad dolazi do proboja sigurnosti. Kako ga oformiti, koje ljude uključiti, kako napraviti svoj incident response plan, prilagođen organizaciji i njezinim potrebama – ovo su samo neke od tema koje ćemo obraditi na ovom seminaru.

Kome je seminar namijenjen
Svim djelatnicima koji rade na području IT sigurnosti u tvrtkama različitih veličina, a koji žele povećati spremnost svoje organizacije za brzu i efikasnu reakciju na informacijsku i kibernetičku sigurnosnu opasnost.

Potrebna predznanja
Znanja o poslovnom korištenju računala i sigurnosnim rizicima.

Više o sadržaju
Upoznat ćemo se s najuspješnijim protokolima za uspostavu Incident Response Team-a; saznati kako osigurati potporu managementa, koji dijelovi organizacije se trebaju angažirati, koje su ključne uloge i odgovornosti u timu. Napravit ćemo osnovu za kreiranje plana za incident response koji je prilagođen za svaku pojedinu organizaciju. Obradit ćemo osnovne korake tijekom odgovora na incidentne IT situacije: što je potrebno napraviti u pripremi, kako organizirati otkrivanje i informiranje (detection and reporting), kako provesti trijažu i analizu otkrivenog sigurnosnog napada, kako suzbiti napad i staviti ga pod kontrolu, te koje aktivnosti poduzeti nakon što je napad neutraliziran. Prodiskutirat ćemo o tome koje sigurnosne alate možemo koristiti kako bismo unaprijedili odgovor na sigurnosni IT incident (antivirus logs, SIEM logs, DLP logs).

Napomena
Polaznici trebaju donijeti svoja prijenosna računala za praktični rad.

Iskustvo

Do danas smo održali preko 300.000 seminara i kolegija, a 120.000 dragih prijatelja nam je poklonilo povjerenje. Pridružite im se.

Moderna metodologija

Kada završite program obrazovanja koji ste izabrali, bit ćete spremni za stvarni svijet.
Mijenjamo se i usavršavamo u skladu sa svjetskim trendovima.

Odlični uvjeti za rad

Udobno se smjestite u neku od naših 100 modernih učionica, opremljenih sa 1100 računala.

Individualni pristup

Nećemo dopustiti da se utopite u mnoštvu. Vaš uspjeh i budućnost su nam važni.