Image for Strategija i ciljevi projekta IPR4SC
Naslovnica

Strategija i ciljevi projekta IPR4SC

Opći cilj projekta "IPR4SC" povećati je kapacitet inovatora Europske unije, bilo da su zaposleni u malim i srednjim poduzećima ili se obrazuju u ustanovama visokog i strukovnog obrazovanja, u svrhu osmišljavanja i provedbe održivih poslovanja usmjerenih na kružno gospodarstvo. To će se postići jačanjem primjene intelektualnog vlasništva (IP), poslovnih vještina i poduzetništva, kao i jačanjem digitalnih, zelenih i poduzetničkih sposobnosti.

Projekt će stoga razviti prilagođene nastavne planove i programe, kao i programe osposobljavanja od strane pružatelja usluga visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja, u području intelektualnog vlasništva i srodnih podataka. To će uključivati pružanje mogućnosti učenja temeljenog na radu i korištenje otvorenih obrazovnih resursa, kako bi se riješili prethodno spomenuti izazovi povezani s nedostatkom vještina vezanih uz podatke o pravima intelektualnog vlasništva (IPR) i njihovom upotrebom. Pritom će se prenijeti znanje o tome kako "čitati" IPR u svrhu formuliranja poslovne strategije. Kao rezultat toga, prenijet ćemo znanje o tome kako dizajnirati zelenije poslovanje iskorištavanjem mogućnosti koje pruža analiza prava intelektualnog vlasništva.

Glavni sudionici projekta su četiri sveučilišta (Algebra u Hrvatskoj, NORD u Norveškoj, LINK u Italiji i FIS u Sloveniji), dva pružatelja tehnologije i inovacija (Logika u Sloveniji i Erre Quadro u Italiji), dvije organizacije koje nude strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ICGeoss i HOU), podrška menadžmentu i koordinator za osiguranje kvalitete (ValueDo) i komunikacijski menadžer (PBN). Projekt je financiran od strane Europske unije, a započeo je u lipnju 2022. i trajat će do 30. svibnja 2025.

Algebra ima nekoliko zadataka u projektu IPR4SC. Jedna od naših primarnih odgovornosti je izrada web portala koji korisnike korak po korak vodi do određene baze podataka. Korištenje unaprijed planiranih baza podataka o pravima intelektualnog vlasništva, glavni je fokus rada. Svi zainteresirani moći će jednostavno i bez ikakvih poteškoća koristiti portal. Uz Logiku (Slovenija), Erre Quadro (Italija) i FIS (Slovenija), Algebra je također projektni partner za podatkovnu znanost, a projektu će pridonijeti svojom ekspertizom u znanosti o podacima.

Strategije projekta IPR4SC za postizanje specifičnih ciljeva uključuju sljedeće:

  1. Izrada nastavnih planova i programa i programa osposobljavanja: Projekt će izraditi nastavne planove i programe o IP-u i IP podacima te programe osposobljavanja za pružatelje usluga visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja koji su prilagođeni različitim ciljnim skupinama. To će uključivati mogućnosti učenja temeljenog na radu i korištenja besplatnih materijala za online učenje.
  2. Upute za "čitanje podataka“ o pravima intelektualnog vlasništva: Projekt će sudionicima pokazati kako koristiti podatke o pravima intelektualnog vlasništva u svrhu razumijevanja razvijanja poslovne strategije. Ciljnoj skupini pomoći će se u osmišljavanju zelenijeg poslovanja korištenjem mogućnosti koje pruža analiza prava intelektualnog vlasništva.
  3. Podizanje razine znanja i vještina ciljne skupine: Cilj projekta je podignuti razinu znanja i vještina ciljne skupine u vezi s korištenjem IP podataka, što će poboljšati njihove inovacijske sposobnosti i konkurentnost, a stečena znanja moći će primijeniti na inovativna kružna rješenja.
  4. Dizajn IPR Monitora: Projekt će dizajnirati IPR Monitor, koji će nuditi trajnu bazu znanja prikazujući rezultate koji profitiraju od poboljšane IP pismenosti podataka, a prenosivi su na druge scenarije učenja.
  5. Uključivanje raznih dionika: Projekt ima za cilj uključiti različite dionike kako bi se zatvorio jaz u znanju između subjekata s više i manje stručnosti u području prava intelektualnog vlasništva. Okruženja za učenje kombiniraju lokalnu stručnost s univerzalnim znanjem, što rezultira uzajamnim dijeljenjem znanja.
  6. Primijenjene aktivnosti: Projekt će usvojiti nekoliko najsuvremenijih filozofija poučavanja, poput Ecotopia Realized metodologije, kao i najsuvremenije modele poučavanja za multidisciplinarno područje, poput simulacije. Kroz praktične aktivnosti, visokoškolska ustanova može identificirati probleme iz stvarnog svijeta, a studenti ih mogu rješavati.

Prethodno navedene strategije pomoći će u postizanju ciljeva podizanja inovacijskih kompetencija i konkurentnosti ciljne skupine, proširiti njihovo znanje i stručnost u korištenju IP podataka te im omogućiti korištenje tih informacija za stvaranje novih kružnih rješenja. Dodatno, IPR Monitor će pružiti trajnu bazu zaključaka, koji se mogu primijeniti na druge scenarije učenja koji imaju koristi od poboljšane IP pismenosti podataka.

Cilj projekta je razviti nastavne planove i programe za pružatelje usluga visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja u području IP-a i IP podataka koji su prilagođeni zahtjevima različitih ciljnih skupina, uključujući korištenje otvorenih obrazovnih resursa i učenje temeljenog na radu. Projekt također ima za cilj razviti korisniku prilagođen, jednostavan web portal koji vodi do određene baze podataka s fokusom na korištenje baza podataka o pravima intelektualnog vlasništva.

Kako biste saznali više o ovom projektu, pogledajte sljedeću poveznicu: https://www.ipr4sc.eu/