Image for UNIQUE – projekt kojim nastojimo učionice učiniti tolerantnijima
Naslovnica

UNIQUE – projekt kojim nastojimo učionice učiniti tolerantnijima

Ponosni smo što zajedno s partnerima na UNIQUE Erasmus+ projektu potičemo razvoj tolerancije u učionicama. Prvi korak na tom putu je izrada kurikuluma s prijedlozima nastavnih sadržaja i tema za učitelje o načinima stvaranja tolerantnijeg okruženja u učionicama. Time će se potaknuti izgradnja svijesti nastavnika strukovnog obrazovanja o važnosti stvaranja inkluzivnih učionica i tolerantnijeg okruženja u obrazovnim ustanovama te razvoju jednakih obrazovnih prilika. Zajedno s projektnim partnerima Algebrin tim trenutno radi na razvoju samog kurikuluma.

Procesu izrade kurikuluma prethodila je izrada nacionalnih izvješća – Algebrin tim je izradio Nacionalno izvješće za Hrvatsku, dok su ostali partneri pripremili izvješća za države iz kojih dolaze. Izvješće je obuhvatilo zaključke sekundarnog istraživanja poput istraživanja institucionalne i društvene diskriminacije u Hrvatskoj u usporedbi sa zemaljama EU-28. Osim toga, obavljeno je i primarno istraživanje u nekoliko segmenata – mišljenja o stanju diskriminacije u Hrvatskoj prikupljena su online anketom te su provedeni opsežni intervjui i fokus grupe sa studentima, učiteljima i profesorima. To je omogućilo prikupljanje mišljenja i komentara o trenutnom stanju tolerancije u hrvatskim učionicama i izradu nacionalnog izvješća.

Sastanak projektnih partnera održao se 20. listopada 2021., što je bila prilika za analiziranje zaključaka nacionalnih izvješća te planiranje izrade kurikuluma na temelju zaključaka. U projekt će biti uključeni tzv. ambasadori – osobe koje će dobrovoljno informirati ciljanu skupinu o rezultatima projekta. Projektni su partneri tako razmatrali moguće ambasadore i njihovu ulogu.

Partneri su se ponovno sastali 15. prosinca 2021. u online okruženju. Tijekom sastanka, partneri su analizirali napredak vezan uz izradu kurikuluma i planirali kako će kurikulum biti implementiran i primijenjen. Algebra radi na razvoju besplatnih online edukativnih materijala za učitelje. Nakon izrade, edukativni će materijali biti testirani u određenim partnerskim državama (Grčka, Nizozemska, Poljska, Cipar, Bugarska i Njemačka). Ovaj će proces, osim provjere kvalitete edukativnih materijala, osigurati internacionalnu primjenjivost istih i pomoći u evaluaciji obrazovnih strategija koje nastoje minimizirati diskriminaciju i istovremeno povećati toleranciju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Algebrin tim ponosan je na sudjelovanje u ovom projektu koji doprinosi implementaciji kvalitetnih obrazovnih strategija i poticanju tolerancije u obrazovnim institucijama.

Redovito ćemo izvještavati o napretku i rezultatima projekta!

#UNIQUE #Erasmus+