e-Leadership

Image for e-Leadership
MBA studij

e-Leadership

e-lideri potiču uspješnu digitalnu transformaciju i inovacije, koristeći se naprednim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Njihove vještine e-vođenja bitne su jer potiču gospodarski rast i stvaraju nova radna mjesta, zahvaljujući punom korištenju novih, inovativnih tehnologija.

Vještine e-vođenja odnose se na kompetencije koje pojedincima omogućuju pokretanje i usmjeravanje digitalnih inovacija na svim razinama poslovanja – od startupova do najvećih korporacija, kako u privatnim tvrtkama, tako i u javnim poduzećima. e-lideri posjeduju kako poslovne, tako i digitalne vještine, ali i sposobnost strateškog vođenja.

e-vođenje podrazumijeva usmjeravanje i vođenje tehnološki naprednih, ali i svih ostalih stručnjaka, te upravljanje sustavnim promjenama i izazovima potaknutima četvrtom industrijskom revolucijom.

Kako bismo postigli integraciju upravljanja i novih tehnologija, nesumnjivo su nam potrebne nove poslovne vještine i kompetencije.

e-Leadership obrazovanje

Jedan od glavnih izazova s kojima se danas susreću zemlje članice EU je veliki raskorak između akademske zajednice i industrije u pogledu umijeća e-vođenja. Putem inicijative eSkills for Jobs, EU je predložila model obrazovanja koji bi studentima omogućio stjecanje općih, širokih e-vještina, ali i temeljitije znanje iz određenog područja. Rezultat je sažet u T prikazu e-leadeship vještina kod kojeg vodoravna linija („vrh“ slova T) predstavlja opće vještine, dok okomita linija slova T predstavlja detaljnije znanje.

T prikaz e-Leadership vještina

Polazeći od ideje Warrena Bennisa da je rukovođenje sposobnost pretvaranja vizije u stvarnost, T prikaz e-leadeship vještina stavlja snažan naglasak na razumijevanje cjelokupnog poslovnog konteksta u današnjoj digitalnoj ekonomiji s ciljem prepoznavanja novih poslovnih mogućnosti.  Teme kao što su „Kritičko razmišljanje i kreativnost“ ili „Poduzetništvo, inovacije i upravljanje novim proizvodima“ čine najočitiji dio ove paradigme, dok su drugi elementi, iako manje vidljivi, integrirani u sklopu drugih tematskih područja i poslovnih slučajeva.

Zašto e-Leadership MBA?

U svijetu kojim dominira tehnologija, primjetan je nedostatak funkcionalnog i praktičnog e-vođenja, digitalne transformacije, dizajnerskog načina razmišljanja i lean poslovnog obrazovanja.

Ponosni smo što je Visoko učilište Algebra jedna od prvih obrazovnih ustanova u Europi koja je razvila i uspješno akreditirala svoj e-Leadership MBA program.

Dvogodišnji program visokoškolskog obrazovanja u vrijednosti od 120 ECTS bodova, kreiran je na temelju iskustava najboljih tradicionalnih MBA programa, ali i dodatno obogaćen i dopunjen sljedećim značajkama:

  • potpuna provedba načela predloženih od strane inicijative e-Leadership i promicanje skupa kompetencija neophodnih za e-vođenje,
  • potpuna provedba kriterija sadržaja propisanog od strane Udruženja MBA za akreditaciju MBA programa,
  • e-Leadership MBA program Visokog učilišta Algebra sastoji se od 18 nastavnih modula, timskog zadatka za pokretanje poslovnog startupa i samostalnog magistarskog završnog rada.

Ukratko, program sadrži sve osnovne module koji čine najkvalitetnije tradicionalne MBA programe, ali i brojne module vezane uz nove tehnologije, društvene medije, poslovnu inteligenciju, dizajnerski načina razmišljanja i vođenja, a sve u skladu s ključnim preporukama u području e-vođenja.

Privacy Preference Center

    Google Analytics

    _ga