Inicijativa e-Leadership

Image for Inicijativa e-Leadership
e-Leadership

Inicijativa e-Leadership

One of the predecessors of the recently adopted ‘Leadership Skills for the High-Tech Economy Agenda for Europe’ is the European Commission e-Leadership Initiative. The European Commission is running these activities with the involvement of empirica, together with the PwC, the IDC, as well as Carl Frey and Thor Berger from the Oxford Martin School at Oxford University.

Nove tehnologije imaju veliki potencijal u razvoju pametnih usluga, kao i novih i boljih radnih mjesta. Stoga je iznimno važno poticati stjecanje e-vještina i promicati odgovarajuće edukacije za to područje. Cilj inicijative Pact for Skills pokrenute 10. studenoga 2020. u okviru Programa vještina za Europu je poticanje svih dionika; od industrije, socijalnih  partnera, obrazovnih ustanova, do javne uprave i same radne snage na odlučno djelovanje prema postizanju europskih e-ciljeva.

E-Leadership u kontekstu e-vještina u EU

Europski forum za e-vještine usvojio je 2004. godine sljedeću definiciju e-vještina:

 • Korisničke kompetencije IKT-a (informacijske i komunikacijske tehnologije) su sposobnosti potrebne za učinkovitu primjenu IKT sustava i uređaja od strane pojedinca. Korisnici IKT-a primjenjuju sustave kao alate za podršku vlastitim korisničkim vještinama, koje idu od korištenja uobičajenih softverskih alata do korištenja specijaliziranih alata koji podržavaju poslovne funkcije u tom području poslovanja.
 • Kompetencije IKT korisnika su sposobnosti potrebne za istraživanje, razvoj, projektiranje, strateško planiranje, upravljanje, proizvodnju, savjetovanje, marketing, prodaju, integraciju, instaliranje, osposobljavanje, održavanje, podršku i servisiranje IKT sustava.
 • Vještine e-vođenja su sposobnosti potrebne za vođenje ljudi i korporacija radi iskorištavanje mogućnosti koje pruža IKT, osobito internet, kako bi se osiguralo učinkovitije i djelotvornije poslovanje različitih vrsta organizacija, kako bi se mogle istražiti mogućnosti za nove vidove provođenja poslovnih/administrativnih i organizacijskih procesa i/ili za osnivanje novih poslovnih inicijativa.

Digitalne vještine i poslovi

e-vođenje nasuprot klasičnog rukovođenja

Klasično rukovođenje je postizanje cilja putem usmjeravanja ljudskih potencijala. S druge strane, e-vođenje je postizanje cilja uz oslanjanje na IKT kompetencije, ljudske potencijale i pametno korištenje poslovnih resursa.

Europska strategija za e-vještine

Strategija za e-vještine Europske unije, koja se temelji na priopćenju Europske komisije pod naslovom „E-vještine za 21. stoljeće: poticanje konkurentnosti, rasta i razvoja radnih mjesta“ (2007.), ključni je dio inicijative za povećanje konkurentnosti, produktivnosti i inovacijskih sposobnosti europskih poduzeća. Ta strategija pomaže u stvaranju boljih uvjeta za inovacije, rast i nova digitalna radna mjesta. Njome se također preporučuje da se znanje, vještine, kompetencije i domišljatost radne snage moraju konstantno obnavljati učinkovitim cjeloživotnim učenjem. Europska komisija je 2013. godine pokrenula „Veliku koaliciju za digitalne vještine i radna mjesta“ s ciljem intenzivnijeg i bržeg stjecanja digitalnih vještina.

Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta

Nadovezujući se na pozitivne rezultate Velike koalicije za digitalna radna mjesta 2013.-2016. i EU strategije za e-vještina, EK će okupiti države članice i sve dionike, uključujući i socijalne partnere, kako bi se zajedno obvezali na djelovanje te identificirali i razmijenili najbolje prakse i na taj ih način lakše unaprijedili. Cilj je ove koalicije poboljšati protok informacija o raspoloživim EU fondovima (europski strukturni i investicijski fondovi, Inicijativa za zapošljavanje mladih, Erasmus+, itd.) i istražiti nove mogućnosti financiranja.

Vještine rukovođenja pomoću visoke tehnologije

Europska komisija je u lipnju 2016. usvojila novi i sveobuhvatni Program vještina za Europu koji uključuje formiranje dugoročnog programa za „Vještine rukovođenja s pomoću visoke tehnologije.

Novi program usredotočuje se na:

 • politike digitalnog obrazovanja i poduzetništva,
 • poremećaje na tržištu rada koji su posljedica razvoja IKT-a,
 • analize rukovoditeljskih vještina za slobodne profesije poput liječnika i odvjetnika,
 • sinergiju s novim zahtjevima rukovoditeljskih vještina u poslovanju, iskorištavanjem napredne proizvodnje i ključnih naprednih tehnologija,
 • međunarodno područje djelovanja

Privacy Preference Center

  Google Analytics

  _ga