Image for Nastava i predavači
MBA seminari

Nastava i predavači

MBA seminari izvode se u kombinaciji predavanja, praktičnog rada i individualnih ili timskih zadataka.

Nastavni je proces prilagođen individualnim i grupnim zahtjevima i uključuje mentorstvo, istraživačku pomoć, odabir poslovnih slučajeva na kojima se radi, te mogući odabir projekta u suradnji s poslodavcem.

Dodatnu podršku nastavi pruža bliska suradnja sa stručnjacima Algebra LAB-a; istraživačkog centra, startup inkubatora i znanstvenog eko sustava koji rješava, analizira i vodi konkretne poslovne projekte koristeći najnoviju tehnološku infrastrukturu.

Program izvode predavači i suradnici Visokog učilišta Algebra, te vrhunski hrvatski tehnološki i poslovni stručnjaci s praktičnim iskustvima iz gospodarstva. Ovisno o kalendaru nastave, postoji i mogućnost sudjelovanja predavača s Kelley School of Business, Indiana University (SAD).

Predavači

Senad Kulenović
Saznaj više…
Adrijana Strnad
Saznaj više…
Milan Horvat
Saznaj više…
Davor Runje
Saznaj više…
Miro Kosović
Saznaj više…
Emir Džanić
Saznaj više…
Martin Hren
Saznaj više…
Marko Porobija
Saznaj više…