Moduli i realizacija

Image for Moduli i realizacija
Naslovnica

Moduli i realizacija

 • Trajanje programa:
  4 mjeseca
 • Stečeni certifikat:
  Mini MBA certifikat
 • Ukupno sati programa:
  80 kontaktnih studijskih sati
 • Lokacija:
  Algebra kampus, Gradišćanska 24, Zagreb

Novi ciklus Mini MBA Leadership 4.0 programa počinje 15. 11. 2023.

Moduli Predavači
Leadership in Digital Age Goran Radman
Growth Mindset Moira Homan
Personal Approach Leadership Mirna Radošević
Communication and Influence in Digital World Ana Šimunović
Leader as Coach and Mentor Martina Bajs Čirjak
Personal and Organizational Change Management Adrijana Strnad
Virtual Teamwork and Agile Collaboration Đurđica Preočanin Korica
Neuroscience for Leadership Aleksandra Veselinović
Innovation and Creativity in Organizations Miljenka Plazonić Bogdan
Organizational Wellbeing Ines Bezjak Kožnjak

Trajanje cjelokupnog programa: 80 kontakt sati (10 modula). Finalni kalendar nastave potvrđuje se nakon završetka upisa svih polaznika.

Realizacija nastave i osobnog razvoja

Modalitet: interaktivna nastava radioničkog tipa, pojedinačno i u dinamičnim grupama, kombinacija predavanja, praktičnog rada i rješavanja individualnih ili timskih zadataka

Literatura: digitalni materijali za svaku temu – slajdovi, e-knjige, članci, studije slučaja, web

Mjesto realizacije nastave: Algebra kampus, Gradišćanska 24, Zagreb

Alternativno on-line: MS Teams

Jezik: hrvatski, prema potrebi i engleski

Stečeni dokument: Algebrina svjedodžba (certifikat) o završetku Mini MBA Leadership 4.0 programa

Privacy Preference Center

Google Analytics

_ga