Moduli i program

Image for Moduli i program
Naslovnica

Moduli i program

 • Trajanje programa:
  4 mjeseca
 • Stečeni certifikat:
  Mini MBA certifikat
 • Ukupno sati programa:
  100 kontaktnih studijskih sati
 • Lokacija:
  Algebra kampus, Gradišćanska 24 / Gradišćanska 24, Zagreb

Mini MBA Leadership 4.0 program počinje 22. 2. 2023.

Datum Naziv Predavač
22.2.2023. Leadership in Digital Age Ines Bezjak Kožnjak
8.3.2023. Neuroscience for Leadership Aleksandra Veselinović
22.3.2023. Leading by Design (Thinking) Miroslav Kosović
5.4.2023. Communication and Influence in Digital World Ana Šimunović
19.4.2023. Leader as Coach and Mentor Martina Bajs Čirjak
26.4.2023. The Art of Change Adrijana Strnad
10.5.2023. Virtual Teamwork and Agile Collaboration Adrijana Strnad
17.5.2023. Growth Mindset Moira Homan
31.5.2023. Culture of Innovation Emir Džanić
7.6.2023. Organizational Wellbeing Ines Bezjak Kožnjak

Trajanje cjelokupnog programa: 100 kontakt sati (10 modula). Finalni kalendar nastave potvrđuje se nakon završetka upisa svih polaznika.

Realizacija nastave i osobnog razvoja

Modalitet: interaktivna nastava radioničkog tipa, pojedinačno i u dinamičnim grupama, kombinacija predavanja, praktičnog rada i rješavanja individualnih ili timskih zadataka

Literatura: digitalni materijali za svaku temu – slajdovi, e-knjige, članci, studije slučaja, web

Mjesto realizacije nastave: Algebra kampus, Gradišćanska 24/Gradišćanska 24, Zagreb, Hrvatska

Alternativno on-line: MS Teams

Jezik: hrvatski, prema potrebi i engleski

Stečeni dokument:Algebrina svjedodžba (certifikat) o završetku Mini MBA Leadership programa