Moduli i program

Image for Moduli i program
Naslovnica

Moduli i program

 • Trajanje programa:
  4 mjeseca
 • Stečeni certifikat:
  Mini MBA certifikat
 • Ukupno sati programa:
  100 kontaktnih studijskih sati
 • Lokacija:
  Algebra kampus, Gradišćanska 24 / Gradišćanska 24, Zagreb

Mini MBA Leadership 4.0 program počinje 22. 2. 2023.

  Program Overview
PREGLED PROGRAMA
INSTRUCTOR
PREDAVAČ
1 Vođenje u digitalnom dobu
Leadership in Digital Age
Ines Bezjak Kožnjak
Goran Radman
2 Neuroznanost za vođenje
Neuroscience for Leadership
Aleksandra Veselinović
3 Vođenje dizajnerskim pristupom
Leading by Design (Thinking)
Miroslav Kosović
4 Komuniciranje i utjecanje u digitalnom društvu
Communication and Influence in Digital World
Ana Šimunović
5  Lider kao coach i mentor
Leader as Coach and Mentor
Martina Bajs Čirjak
6 Umijeće promjene
The Art of Change
Adrijana Strnad
7 Virtualni timski rad i agilna suradnja
Virtual Teamwork and Agile Collaboration
Adrijana Strnad
8 Posvećenost rastu i rezultatima
Growth Mindset
Moira Homan
9 Kultura inoviranja
Culture of Innovation
Emir Džanić
10 Organizacijsko blagostanje
Organizational Wellbeing
Ines Bezjak Kožnjak
11 Predstavljanje osobnog razvojnog projekta
Integrated Personal Project Report
Prema izboru polaznika

Trajanje cjelokupnog programa: 100 kontakt sati (10 modula). Finalni kalendar nastave potvrđuje se nakon završetka upisa svih polaznika.

 

Realizacija nastave i osobnog razvoja

Modalitet: interaktivna nastava radioničkog tipa, pojedinačno i u dinamičnim grupama, kombinacija predavanja, praktičnog rada i rješavanja individualnih ili timskih zadataka

Literatura: digitalni materijali za svaku temu – slajdovi, e-knjige, članci, studije slučaja, web

Mjesto realizacije nastave: Algebra kampus, Gradišćanska 24/Gradišćanska 24, Zagreb, Hrvatska

Alternativno on-line: MS Teams

Jezik: hrvatski, prema potrebi i engleski

Stečeni dokument:Algebrina svjedodžba (certifikat) o završetku Mini MBA Leadership programa