Partnerstva i suradnje

Image for Partnerstva i suradnje
O programu

Partnerstva i suradnje

Ponosni smo na činjenicu da je naš e-Leadership MBA studij povezan s brojnim svjetskim akademskim i poslovnim partnerima, inicijativama i udruženjima.

EU e-Leadership inicijativa

Europska komisija je 2013. godine pokrenula aktivnosti vezane uz inicijativu e-Leadership, u koju je do danas bilo uključeno više od 3500 sudionika. Ovaj je projekt pomogao brojnim sveučilištima i poslovnim školama u korištenju alata za evaluaciju nastavnih planova i programa studija e-Leadershipa. Razvijene su prve smjernice za razvoj kurikuluma za stjecanje e-Leadership vještina koje su sada dostupne na eskills-guide.eu/documents. Europska komisija nastavlja provoditi te aktivnosti pod nazivom „vještine vođenja u visokotehnološkom gospodarstvu“, u suradnji s  tvrtkama empirica, PwC, IDC i Oxford Martin School Sveučilišta u Oxfordu.

Osim toga, Europska komisija je 9. ožujka 2021. predstavila svoju viziju razvoja  uspješne digitalne transformacije Europe do 2030. Okosnicu vizije digitalnog desetljeća EU-a čine četiri glavne točke:

 

Partneri

AMBA (BGA)

Udruga diplomiranih studenata međunarodno je tijelo čiji je cilj trajno očuvanje kvalitete rada vodećih svjetskih poslovnih škola. Udruga okuplja poslovne škole koje predano rade na usavršavanju odgovornog načina upravljanja i na praksama cjeloživotnog učenja, te tako pozitivno utječu na svoje polaznike, zajednicu i gospodarstvo u cjelini.

Američka gospodarska komora

Članovi AmCham-a imaju priliku proširiti svoje poslovne kontakte i kontakte s vladom, razmijeniti korisne informacije, zalagati se za rješavanje prepreka u poslovanju, organizirati i prisustvovati nizu događanja na kojima su govornici vodeći poslovni ljudi i dužnosnici, biti dio časopisa ‘News & Views’ koji sadrži široki raspon relevantnih informacija za poslovnu zajednicu i izvješća o AmCham događanjima, promicati dobrotvorne projekte koji koriste široj zajednici…

Članovi AmCham-a dolaze iz brojnih segmenata poslovne zajednice, a uključuju predstavnike američkih i hrvatskih kompanija, američke i hrvatske državljane, te predstavnike  kompanija i državljane trećih zemalja, kao i predstavnike neprofitnih organizacija.

MBA Croatia

MBA Croatia organizacija je akademski obrazovanih stručnjaka koji pohađaju ili završavaju MBA studije. Organizacija predano promiče koncept cjeloživotnog učenja, MBA studiranje i razvoj kulture znanja.

Glavni ciljevi MBA Croatia su uspostavljanje međunarodne suradnje i umrežavanje, uključivanje u gospodarstvo i podizanje svijesti o etičkom poslovanju u Hrvatskoj.

Hrvatska udruga poslodavaca – HUP UPO i HUP ICT

Visoko učilište Algebra član je Hrvatske udruge poslodavaca, pri čemu Dekan Visokog učilišta obnaša trenutno funkciju predsjednika granske udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP UPO), a predsjednik Upravnog vijeća funkciju potpredsjednika granske udruge ICT industrije (HUP ICT). HUP UPO povezuje sudionike i aktivnosti u području obrazovanja, a HUP kroz svoje vijeće članova uključuje predstavnike svih granskih udruga, postajući tako mjesto za dijalog i o širim strateškim pitanjima iz područja obrazovnih politika. Kroz Vijeće članova i HUP UPO, na razini svih gospodarskih grana i svih obrazovnih razina, udruga poslodavca kao socijalni partner razmatra pitanja razvoja obrazovnog sustava. Isto tako, objedinjuje postojeće i buduće aktivnosti poslodavaca u razvoju kvalifikacijskog okvira, predlaganju upisnih kvota, pri pripremama podloga za financiranje iz EU strukturnih fondova, izradi nacionalnih obrazovnih strategija, te pri izgradnji novih kurikuluma. HUP je uključen u krovnu europsku udrugu poslodavaca Business Europe pa na taj način HUP i njegovi članovi imaju direktni kontakt s europskim poslodavcima. Upravo kroz tu inicijativu Dekan visokog učilišta uključen je u rad Advisory Committe for Vocational Education and Training pri DG Education and Culture pri Europskoj komisiji, a danas aktivno sudjeluje i u radu drugih tijela koja se bave strategijom razvoja sustava obrazovanja u Hrvatskoj.

Hrvatska udruga za upravljanje projektima

Postignuti sporazum o razvoju i promicanju profesionalizacije projektnog menadžmenta u Republici Hrvatskoj, te osposobljavanju novih stručnih kadrova procesom certifikacije za projektne menadžere, sukladno pravilima International Project Management Association (IPMA), omogućuje studentima Visokog učilišta Algebra pristup polaganju međunarodnih certifikacijskih ispita prema IPMA standardu. Kroz suradnju sa HUUP, Visoko učilište Algebra ostvaruje direktan kontakt sa međunarodnom IPMA organizacijom što doprinosi razvoju nastavnih materijala i sadržaja unutar tri kolegija koje provodi Visoko učilište. IPMA (International Project Managemetn Association) je najveća svjetska neprofitna organizacija za upravljanje projektima koju sačinjavaju nacionalne organizacije poput HUUP-a.

IBM akademska inicijativa

IBM Hrvatska i Visoko učilište Algebra potpisali su Sporazum o pristupanju Visokog učilišta IBM akademskoj inicijativi, u okviru koje učilište i svi njegovi studenti dobivaju pristup vrhunskom softveru i razvojnim platformama IBM-a, kao i svim edukacijskim materijalima koje IBM nudi u okviru ovoga programa.

CISCO Networking Academy

Cisco akademija mrežnih tehnologija (Cisco Networking Academy) je inovativna globalna edukacijska inicijativa koja polaznicima daje znanja i vještine u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Pokrenuta je i potpomognuta od tvrtke Cisco Systems, a našim studentima donosi pristup brojnim obrazovnim resursima i sustavima u vlasništvu Cisco Systems.

Microsoft Imagine Academy

Microsoft Imagine Academy globalni je informatičko obrazovni program osmišljen kako bi pomogao školama u osiguranju uspješnosti studenata i nastavnika. Pristup najnovijim resursima u edukaciji baziranim na Microsoft tehnologijama nastavnicima olakšava pripremu studenata za tržište rada u kojem je potražnja za Microsoft tehnologijom velika i stalno raste.

Oracle akademska inicijativa

Priključili smo se programu u njegovoj naprednoj verziji „Advanced Computer Science” kako bi svojim studentima omogućili pristup i rad s najmodernijim Oracle softverom, ali i provođenje dijela nastave korištenjem službenih Oracle nastavnih materijala, posebno razvijenih za akademsku nastavu. Budući da se Oracle tehnologije kod nas koriste i proučavaju u nizu kolegija, studenti time ostvaruju konkurentsku prednost na hrvatskom IT tržištu na kojem Oracle tehnologija zauzima značajni dio tržišnog udjela, posebno u dijelu baza podataka i programskog jezika Java.

HubSpot Academy

Visoko učilište Algebra je obrazovni partner HubSpot Akademije. Naši studenti koriste HubSpot metodologiju i alate na nekoliko kolegija. Uz to, imaju pristup velikoj bazi edukativnog sadržaja, kao i HubSpot certifikacijskom programu.

Akreditacije

Posvećenost kvaliteti

Visoko učilište Algebra posvećeno je postizanju i održavanju najviših nacionalnih i međunarodnih standarda kvalitete u visokom obrazovanju. Redovno i temeljito procjenjujemo sve naše programe i akreditacije, kao i standardne certifikate. Jamstvo kvalitete i uspješnost učenja naši su strateški ciljevi, neophodni za osiguranje dugoročnog razvoja naše organizacije.

Visoko učilište Algebra dobilo je 30. srpnja 2015. preliminarno pismo preporuke za akreditaciju programa od Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske punu akreditaciju za program specijalističkog diplomskog stručnog e-Leadership MBA studija izdalo je 30. svibnja 2016. godine.

U svibnju 2019. podnijeli smo zahtjev za djelomične izmjene i dopune programa. Program se trenutno izvodi u skladu s preporukom o reakreditaciji izdanom od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje 21. rujna 2020.
Osim toga, Visoko učilište Algebra prijavilo se za članstvo i akreditaciju programa MBA e-Leadership u sklopu Udruženja MBA-a (AMBA).

Visoko učilište Algebra je 2010. godine uspješno prošlo institucionalni postupak akreditacije koji provodi NVAO – Akreditacijska organizacija Nizozemske i Flandrije (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Važno je istaknuti da je to bila prva nezavisna revizija unutarnjeg sustava osiguranja kvalitete provedena u nekoj hrvatskoj instituciji visokoškolskog obrazovanja. Otada je Visoko učilište Algebra jedina ustanova u Hrvatskoj usklađena sa zahtjevnim standardima kvalitete visokoškolskog obrazovanja jedne od vodećih europskih akreditacijskih agencija.

Jednako smo tako ponosni na naš EHEA/ESG certifikat (EHEA – European Higher Education Area/Europski prostor visokog obrazovanja – poznat i kao ESG – European Standards and Guidelines/Europski standardi i smjernice), koji smo u rujnu 2012. dobili od Agencije za znanost i visoko obrazovanje, AZVO. Hrvatski pravni okviri propisuju provedbu takve vanjske revizije u svakoj akreditiranoj ustanovi jednom u pet godina. Revizija osiguranja kvalitete visokoškolske ustanove je periodični sustavni postupak kojim se utvrđuje jesu li obrazovne aktivnosti i njihovi rezultati, koji čine sustav osiguranja kvalitete visokoškolske ustanove, učinkoviti i u skladu s nacionalnim standardima i ESG-om. Revizija također procjenjuje doprinos stalnom poboljšanju kvalitete i kulture obrazovanja. S druge strane, razvoj sustava osiguranja kvalitete podiže sve naše aktivnosti, osobito one obrazovne, na višu razinu. Visoko učilište Algebra uspješno je prošlo ovu neovisnu reviziju ostvarivši najviše rezultate, te tako postalo prva privatna ustanova u hrvatskom obrazovnom sustavu koja je stekla ovu vrstu certifikata. Osim toga, ovaj certifikat potvrdio je da su sve obrazovne aktivnosti koje provodi Visoko učilište Algebra u skladu s kvalitetom i standardima koji se primjenjuju na sličnim visokim učilištima u Europskoj uniji.

Privacy Preference Center

    Google Analytics

    _ga