Leadership is the capacity to translate vision into reality. -Warren Bennis

e-lideri potiču uspješnu digitalnu transformaciju i inovacije, koristeći se naprednim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Njihove vještine e-vođenja bitne su jer potiču gospodarski rast i stvaraju nova radna mjesta, zahvaljujući punom korištenju novih, inovativnih tehnologija.

Vještine e-vođenja odnose se na kompetencije koje pojedincima omogućuju pokretanje i usmjeravanje digitalnih inovacija na svim razinama poslovanja – od startupova do najvećih korporacija; kako u privatnim tvrtkama, tako i u javnim poduzećima. e-lideri posjeduju poslovne i digitalne vještine, ali i sposobnost strateškog vođenja.

e-Leadership obrazovanje

Jedan od glavnih izazova s kojima se danas susreću zemlje članice EU je veliki raskorak između akademske zajednice i industrije u pogledu umijeća e-vođenja. Putem inicijative eSkills for Jobs, EU je predložila model obrazovanja koji bi studentima omogućio stjecanje općih, širokih e-vještina, ali i temeljitije znanje iz određenog područja. Rezultat je sažet u T prikazu e-leadeship vještina kod kojeg vodoravna linija („vrh“ slova T) predstavlja opće vještine, dok okomita linija slova T predstavlja detaljnije znanje.

T prikaz e-Leadership vještina

Zašto e-Leadership MBA?

U svijetu kojim dominira tehnologija, primjetan je nedostatak funkcionalnog i praktičnog vođenja ljudi i nerazumijavanje utjecaja digitalne transformacije na poslovne modele organizacija.

Ponosni smo što je Visoko učilište Algebra jedna od prvih obrazovnih ustanova u Europi koja je razvila i uspješno akreditirala svoj e-Leadership MBA program.

Dvogodišnji program visokoškolskog obrazovanja u vrijednosti od 120 ECTS bodova, kreiran je na temelju iskustava najboljih tradicionalnih MBA programa, ali i dodatno obogaćen i dopunjen sljedećim značajkama:

  • potpuna provedba načela predloženih od strane inicijative e-Leadership i promicanje skupa kompetencija neophodnih za e-vođenje, potpuna provedba kriterija sadržaja propisanog od strane Udruženja MBA za akreditaciju MBA programa,
  • e-Leadership MBA program Visokog učilišta Algebra sastoji se od 18 nastavnih modula, timskog zadatka za pokretanje poslovnog startupa i samostalnog magistarskog završnog rada.

Ukratko, program sadrži sve osnovne module koji čine najkvalitetnije tradicionalne MBA programe, ali i brojne module vezane uz nove tehnologije, društvene medije, poslovnu inteligenciju, dizajnerski načina razmišljanja i vođenja, a sve u skladu s ključnim preporukama u području e-vođenja.

Zoran Đorđević
Direktor Algebra MBA Poslovne škole
zoran.dordevic@algebra.hr

Arsen Šolić
Voditelj e-Leadership MBA studija
098 9512 952
arsen.solic@algebra.hr

Ivan Bucić
Koordinator e-Leadership MBA poslovnog područja
091 23 14 111
ivan.bucic@algebra.hr