Digitalna transformacija je proces mijenjanja tradicionalnih ili pokretanja novih poslovnih inicijativa na kreativan način, korištenjem društvenih, mobilnih i drugih digitalnih tehnologija. Taj proces zahtijeva promjenu vodstva, poticanje inovativnog i poduzetničkog pristupa poslovanju te intenzivnu uporabu dostupnih tehnologija.

Dosadašnji način poslovanja zasigurno neće pružiti dovoljno dobar odgovor na zahtjeve digitalne transformacije. Organizacije će se morati mijenjati, a promjene će morati uključiti niz podjednako bitnih elemenata. Poslovne strategije nužno će morati obuhvatiti transformaciju cjelokupne organizacije, što će zahtijevati mnogo više od same implementacije novih tehnologija.

Novi sustavi poslovanja

Promjena paradigme i transformacija komunikacijskih tehnologija dovela je do brojnih promjena u korporativnim strukturama. Živimo u doba trenutne komunikacije i povratnih informacija, obrnutih lanaca opskrbe i agilnih reakcija tržišta. Tradicionalne hijerarhije pretvaraju se u wirearchies u kojima naglasak više nije na hijerarhiji i nadzoru odozgo, već na poticanju i kanaliziranju energije zaposlenika. Istovremeno, organizacije radikalno mijenjaju svoje sustave kako bi kreirale multifunkcionalne timove i samoorganizirane matrične skupine suradnika koji rade uz podjelu odgovornosti.

Ovaj jedinstveni spoj ekonomskih i tehnoloških čimbenika promijenio je svijet poslovanja i izazvao korjenite promjene čitavih industrija i društava. U podizanju poslovnih sustava na novu razinu, ne radi se samo o dodavanju poslovanja u oblaku ili o nadogradnji kolaboracijskih platformi za društveno ili mobilno surađivanje na postojeće sustave, već o kompletnoj transformaciji poslovnih sustava i to paralelno s promjenama u organizaciji, odozdo do vrha. Digitalna tehnologija dovodi do disrupcija koje daleko nadilaze samo ekonomiju ili proizvodnju. Riječ je o puno širem opsegu promjena koje se odnose na sistemsku transformaciju temelja naše civilizacije, na civilno društvo, strukture vlasti i naš identitet. Promjene o kojima govorimo nazivamo četvrtom industrijskom revolucijom.

e-Leadership u kontekstu digitalne transformacije

Smatramo da je e-vođenje ključni sastojak poslovne strategije za poticanje konkurentnosti i inovacijskog potencijala i to korištenjem novih digitalnih tehnologija.

Vještine e-vođenja su vještine potrebne za pokretanje i postizanje digitalnih inovacija i transformacija. Kod svakog pojedinca one uključuju i mogu se opisati kao:

  • Strateško vodstvo: posjeduje nove vrste mekihvještina, vodi interdisciplinarni tim zaposlenika, utječe na dionike i preko funkcionalnih i geografskih granica,
  • Poslovna znanja: uvodi inovacije u poslovne i operativne modele, pružajući time dodatnu vrijednost organizacijama,
  • Digitalne kompetencije: ima mogućnost zamišljanja i poticanja promjena u poslovanju, koristeći trendove u digitalnoj tehnologiji kao priliku za inovacije.

Zoran Đorđević
Direktor Algebra MBA Poslovne škole
zoran.dordevic@algebra.hr

Arsen Šolić
Voditelj e-Leadership MBA studija
098 9512 952
arsen.solic@algebra.hr

Ivan Bucić
Koordinator e-Leadership MBA poslovnog područja
091 23 14 111
ivan.bucic@algebra.hr