Jedan od prethodnika nedavno usvojene Leadership Skills for the High-Tech Economy Agenda for Europe  je i Inicijativa e-Leadership Europske komisije. Europska komisija vodi ove aktivnosti uz uključivanje empirice, zajedno s PwC-om, IDC-om, kao i Carlom Freyem i Thorom Bergerom sa Oxford Martin School pri Sveučilištu Oxford.

Nove tehnologije imaju veliki potencijal u razvoju pametnih usluga, kao i novih i boljih radnih mjesta. Stoga je iznimno važno poticati stjecanje e-vještina i promicati odgovarajuće edukacije za to područje. Cilj inicijative Pact for Skills pokrenute 10. studenoga 2020. u okviru Programa vještina za Europu je poticanje svih dionika; od industrije, socijalnih  partnera, obrazovnih ustanova, do javne uprave i same radne snage na odlučno djelovanje prema postizanju europskih e-ciljeva.

E-Leadership u kontekstu e-vještina u EU

Europski forum za e-vještine usvojio je 2004. godine sljedeću definiciju e-vještina:

  • Korisničke kompetencije IKT-a (informacijske i komunikacijske tehnologije) su sposobnosti potrebne za učinkovitu primjenu IKT sustava i uređaja od strane pojedinca. Korisnici IKT-a primjenjuju sustave kao alate za podršku vlastitim korisničkim vještinama, koje idu od korištenja uobičajenih softverskih alata do korištenja specijaliziranih alata koji podržavaju poslovne funkcije u tom području poslovanja.
  • Kompetencije IKT korisnika su sposobnosti potrebne za istraživanje, razvoj, projektiranje, strateško planiranje, upravljanje, proizvodnju, savjetovanje, marketing, prodaju, integraciju, instaliranje, osposobljavanje, održavanje, podršku i servisiranje IKT sustava.
  • Vještine e-vođenja su sposobnosti potrebne za vođenje ljudi i korporacija radi iskorištavanje mogućnosti koje pruža IKT, osobito internet, kako bi se osiguralo učinkovitije i djelotvornije poslovanje različitih vrsta organizacija, kako bi se mogle istražiti mogućnosti za nove vidove provođenja poslovnih/administrativnih i organizacijskih procesa i/ili za osnivanje novih poslovnih inicijativa.

Digitalne vještine i poslovi

e-vođenje nasuprot klasičnog rukovođenja

Klasično rukovođenje je postizanje cilja putem usmjeravanja ljudskih potencijala. S druge strane, e-vođenje je postizanje cilja uz oslanjanje na IKT kompetencije, ljudske potencijale i pametno korištenje poslovnih resursa.

Europska strategija za e-vještine

Strategija za e-vještine Europske unije, koja se temelji na priopćenju Europske komisije pod naslovom „E-vještine za 21. stoljeće: poticanje konkurentnosti, rasta i razvoja radnih mjesta“ (2007.), ključni je dio inicijative za povećanje konkurentnosti, produktivnosti i inovacijskih sposobnosti europskih poduzeća. Ta strategija pomaže u stvaranju boljih uvjeta za inovacije, rast i nova digitalna radna mjesta. Njome se također preporučuje da se znanje, vještine, kompetencije i domišljatost radne snage konstantno obnavljaju učinkovitim cjeloživotnim učenjem. Europska komisija je 2013. godine pokrenula „Veliku koaliciju za digitalne vještine i radna mjesta“ s ciljem intenzivnijeg i bržeg stjecanja digitalnih vještina.

Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta

Nadovezujući se na pozitivne rezultate Velike koalicije za digitalna radna mjesta 2013.-2016. i EU strategije za e-vještina, EK će okupiti države članice i sve dionike, uključujući i socijalne partnere, kako bi se zajedno obvezali na djelovanje te identificirali i razmijenili najbolje prakse i na taj ih način lakše unaprijedili. Cilj je ove koalicije poboljšati protok informacija o raspoloživim EU fondovima (europski strukturni i investicijski fondovi, Inicijativa za zapošljavanje mladih, Erasmus+, itd.) i istražiti nove mogućnosti financiranja.

Vještine rukovođenja pomoću visoke tehnologije

Europska komisija je u lipnju 2016. usvojila novi i sveobuhvatni Program vještina za Europu koji uključuje formiranje dugoročnog programa za „Vještine rukovođenja s pomoću visoke tehnologije.

Novi program usredotočuje se na:

  • politike digitalnog obrazovanja i poduzetništva,
  • poremećaje na tržištu rada koji su posljedica razvoja IKT-a,
  • analize rukovoditeljskih vještina za slobodne profesije poput liječnika i odvjetnika,
  • sinergiju s novim zahtjevima rukovoditeljskih vještina u poslovanju, iskorištavanjem napredne proizvodnje i ključnih naprednih tehnologija,
  • međunarodno područje djelovanja

Zoran Đorđević
Direktor Algebra MBA Poslovne škole
zoran.dordevic@algebra.hr

Arsen Šolić
Voditelj e-Leadership MBA studija
098 9512 952
arsen.solic@algebra.hr

Ivan Bucić
Koordinator e-Leadership MBA poslovnog područja
091 23 14 111
ivan.bucic@algebra.hr