MBA stipendijski natječaj 2020

Image for MBA stipendijski natječaj 2020
Naslovnica

MBA stipendijski natječaj 2020

Projektna tema ovogodišnjeg MBA e-Leadership stipendijskog natječaja bila je vezana uz utjecaj pandemije koronavirusa na gospodarstvo, kako globalno tako i lokalno. Pogledajte video prezentacije naših timova i njihove ideje za rješavanje brojnih izazova u složenoj gospodarskoj situaciji u kojoj se nalazimo.

Parent Relief Connector (PRC)

The Experience Team, eBAR

Ready to Cook, Home Made Ltd.

Safe and Sustainable Future Living

Croatian Market

ePoppins, Remote Superheroes

Stay Ahead Team

HR Transformers

Team Dynamo

Jesi Nissi Team

Zdravka mobile app

AIgriculture

Digital Farm – Happy Farmers

Handy Five – Majstor Mirko

e-skuhaj.me

Street Drugs Platform