Moduli

Image for Moduli
Naslovnica

Moduli

 • Trajanje programa:
  5 mjeseci
 • Stečeni certifikat:
  Mini MBA certifikat
 • Ukupno sati programa:
  100 kontaktnih studijskih sati + grupno mentorstvo + individualno mentorstvo

Modul Sati
PRVI DAN – UVODNA RADIONICA 4
TEORIJA IGARA U POSLOVANJU 10
UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROJEKTIMA 10
IZGRADNJA POSLOVNIH TIMOVA VISOKE UČINKOVITOSTI 10
PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE: KONKURENTNOST ZA BUDUĆNOST 10
POSLOVNA EKONOMIJA 10
TRANSFORMACIJA DIGITALNOG POSLOVANJA 10
OSNOVE DIGITALNOG MARKETINGA 10
STRATEGIJE NAPREDNE PRODAJE 10
POSLOVNE FINANCIJE 10
OSNOVE MENADŽERSKOG RAČUNOVODSTVA 10

UVODNA RADIONICA

Ova radionica služi kao orijentacija za čitav mini MBA program. Polaznike upoznajemo s osnovama samog programa, otkrivamo im njihovu ulogu u programu, te ih upoznajemo s osnovnim načelima, pravilima i standardima potrebnim kako bi se steklo jedinstveno iskustvo učenja.

Polaznici se kroz svoje uloge upoznaju i s resursima koji im stoje na raspolaganju za vrijeme trajanja čitavog programa, kao i sa specifičnim vještinama i preduvjetima nužnima za njihovo pravilno korištenje. Također, dobivaju i pregled programskih modula i pojašnjenje cjelokupnog programskog sadržaja i dizajna, pregled očekivanih ishoda učenja i načina na koji mogu koristiti stečeno znanje.

Upoznavanje s metodologijom podučavanja poslovnih slučajeva. Polaznicima objašnjavamo kako se služiti takvim metodama kroz različite programske sadržaje, a i kako verbalizirati stvarne životne izazove menadžmenta, svakodnevne probleme, uspjehe i neuspjehe.

TEORIJA IGARA U POSLOVANJU

Zašto su proizvođači cigareta bili “sretni” kada su zabranjene reklame na televiziji? Kakve su to poslovne situacije kada je u našem najboljem poslovnom interesu da nas netko “ucjenjuje”? Zašto u posljednjih 5 minuta utakmice pokušavati dati gol sebi ili protivničkoj ekipi? I kakve to veze ima s teorijom igara? Kako poslovno uspješno igrati igru ultimatuma…kukavice…borbe spolova…? Zašto je najvažnija igra…u poslovanju…zatvorenikova dvojba?

Kako učinkovito poslovno primijeniti strateške mehanizme manipulacije: prijetnju, obećanje i opredjeljenje?

Teorija igara omogućiti će Vam da “pobijedite” i kada objektivno to niste u stanju. Kako je to moguće? Tako što ćete, primjenom teorije igara, maksimizirati poslovni rezultat u slučaju pobjede, i minimizirati gubitak u slučaju poraza. Ponekad su naše poslovne situacije određene postavkama temeljem kojih i uz svu stručnost i znanje, nije moguće pobijediti. Ponekad i gubimo. Teorija igara pomoći će Vam da pobijedite kada god postoji mogućnost pobjede. A, ako već morate izgubiti, pomoći će Vam da izgubite “s najmanjom mogućom razlikom”.

Odabrane teme:

 • Koncept teorije igara u poslovnom okruženju
 • Klasifikacija i primjenjivost igara
 • Strateški potezi: mehanika manipulacije
 • Nesigurnost i informacije
 • Praktična primjena koncepta u specifičnim poslovnim slučajevima

POSLOVNE FINANCIJE

Upoznavanje sa principima i osnovnim primjenama suvremenih metoda financija i kontrolinga unutar poslovne organizacije.

Rasprave i analize slučajeva uključivat će analizu troškova i koristi organizacije, njezinu sadašnju vrijednost, učinak financijskih tržišta i kamatnih stopa u određivanju održivosti, troškove i koristi koji proizlaze iz poslovanja ili iz projekta prije nego što mu se dodijele financijska sredstva.

Odabrane teme:

 • Planiranje novih projekata korištenjem okvira za planiranje na temelju pokretača poslovanja
 • Prioritizacija i odobravanje nužnih projekata temeljenih na dugoročnim financijskim ciljevima i financijskim KPI-evima
 • Predviđanje financijskih implikacija tekućih projekata da bi se pomoglo provoditi odluke o izmjenama projekata

TRANSFORMACIJA DIGITALNOG POSLOVANJA

Ovaj modul pruža pregled očekivanja i potreba kupaca u vrijeme digitalne ekonomije. Riječ je tehnikama kontekstualiziranih interakcija, personaliziranih usluga, besprijekornog korisničkog iskustva, transparentnosti, stalne raspoloživosti, recenziranja i zagovaranja te načina adresiranja istih putem inovativnih digitalnih poslovnih modela. Koristeći se jednim od okvira transformacije, modul će podrobnije istražiti korisničko iskustvo, operacije i IT aspekte postojećeg poslovanja (upotrebljavajući unaprijed pripremljene slučajeve i scenarije), kako bi se utvrdila i kvantificirala digitalna zrelost određenih grupa procesa/sustava.

Kroz usporedbu s konkurencijom i procjenu utjecaja poslovanja svakog od priznatih procesa odredit će se prioriteti njihove transformacije što će poslužiti kao polazište za postavljanje DT projekata. Stečeno znanje iz ovog modula također će biti važno za individualni projekt u kojem će svaki od polaznika dobiti zadatak da primijeni okvir, procijeni trenutačno stanje te postavi DT projekte za svoju tvrtku.

Poanta digitalne transformacije (DT) nije automatizacija i digitalizacija postojećih poslovnih procesa, već stvaranje inovativnih, digitalno podržanih procesa, a time i novih poslovnih i operativnih modela (unutar postojećeg poslovnog okruženja).

Teme:

 • Iskustvo kupaca
 • Najčešće zablude o digitalnoj transformaciji
 • Okviri za digitalnu transformaciju i njihova uporaba
 • Procjena digitalne zrelosti
 • Financiranje digitalne transformacije

PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE: KONKURENTNOST ZA BUDUĆNOST

Poduzetništvo i inovacije ključni su aspekti strategije u lako promjenjivom poslovnom okruženju. Ovaj modul pomoći će polaznicima u razumijevanju koncepata poduzetništva i inovacija u svrhu poboljšanja poslovne strategije. Polaznici će dobiti uvid u procese, prakse i poslovne modele za poticanje inovacija i poduzetništva u svojoj organizaciji, te  razumijevanje i modele jačanja konkurentnih prednosti vlastite tvrtke u dinamičnome poslovnom okruženju.

Kao rezultat pohađanja predavanja, polaznici će naučiti prepoznati i procijeniti vrijednost novih poslovnih prilika, kako djelovati da bi se iskoristilo nove poslovne prilike, te kako usaditi procese i praksu unutar organizacije s ciljem poticanja drugih da budu skloniji inovativnosti i poduzetničkom pristupu.

Teme:

 • Poduzetnička strategija
 • Pristupi organizacijskim inovacijama
 • Identifikacija i procjena novih prilika
 • Razvoj i analiza poslovnog modela
 • Inovacijski procesi i praksa
 • Mjerenje inovacije

STRATEGIJE NAPREDNE PRODAJE

Jedna od stvari koje će izbjeći automatizaciju u svijetu poslovanja jest ljudski faktor. Cilj ovog modula je pružiti uvid u ključne vještine koje su nužne za uspješnu prodaju. Modul će objasniti profesionalne tehnike prodaje, a uključuje i znanje o tome kako se nositi s prigovorima, kako postavljati pitanja te o prodajnim tehnikama. Polaznici će naučiti kako izgraditi profitabilan odnos s klijentima, kako kontrolirati razgovore, kako razviti taktike pregovaranja i kako pisati učinkovite ponude. U prodajnom modulu govorit ćemo o temama kao što su:

 • Osnovna načela prodaje
 • Psihologija kupnje
 • Izgradnja povjerenja u prodaju
 • Prodajna dijagnostika i prezentacija ponude
 • Upravljanje prigovorima

POSLOVNA EKONOMIJA

Ovaj modul nije vodič koji sadrži sve tehnike za izvođenje određenih zadataka. Kad bi se učinkovito poslovno vodstvo moglo svesti na ovu razinu, u svijetu bi bilo znatno više Warrena Buffetta. Umjesto toga, kao i na drugim predavanjima, predstavit ćemo temelje na koje možemo nadograditi svoje uvide, analize i intuiciju. Nakon ovog tečaja polaznici će steći osnove ekonomskog razmišljanja koji će im pomoći da postanu joši učinkovitiji menadžeri.

Teme:

 • Dobit
 • NPV analiza
 • Marginalna analiza
 • Proizvodni proces / Troškovi u odlučivanju
 • Potražnja / ponuda

OSNOVE DIGITALNOG MARKETINGA

U današnjem digitalnom dobu, više nego ikada prije, marketing djeluje kao spona između proizvoda i kupca. Promocija je kombinacija svih oblika komunikacije s kupcem, uključujući oglašavanje i odnose s javnošću. Stručnjak za marketing mora odabrati i stvoriti najbolji oblik promocije za ciljanu publiku te tako znati izraditi fokusiran i prikladan marketinški plan koji se temelji na prikladnom prikupljanju i uporabi dostupnih informacija o kupcima.

Promotivna strategija definirana je planom i taktikama implementiranim u marketinški plan, a s ciljem povećanja potražnje za tvojim proizvodom ili uslugom. Promotivne strategije igraju ključnu ulogu u marketinškom spoju (proizvod, cijena, plasman i promocija). Govorit ćemo o najnovijim primijenjenim marketinškim i promotivnim teorijama, intenzivno o svim digitalnim pristupima i metodama.

Odabrane teme:

 • Razvoj marketinškog plana za ciljnu skupinu
 • Kreiranje promotivne strategije
 • Vođenje marketinških kampanja
 • Planiranje marketinškog budžeta

IZGRADNJA POSLOVNIH TIMOVA VISOKE UČINKOVITOSTI

Timska suradnja ključna je pogonska sila uspjeha organizacija. Naša sposobnost stvaranja i pokretanja proizvoda i usluga direktno je povezana s našom sposobnošću organizacije, upravljanja i praćenja dinamike i ishoda timskog rada. Ovisimo jedni o drugima u isporuci rezultata i pojedinac ne može biti uspješan ako je odvojen od cjeline.

Na ovom modulu istražit ćemo prirodu timske dinamike i suradnje, identificirati najvažnije (dodirljive i nedodirljive) faktore timskog učinka, te upoznati konkretne prakse, metode i alate za poticanje i praćenje timske učinkovitosti.

Teme:

 • 1+1 = ? Više ili manje od 2? (Što su timovi i kako su povezani individualni i timski rezultati)
 • Faze u razvoju timova
 • Dinamika timske suradnje i faktori učinka
 • 5 disfunkcija timova i kako ih prevladati
 • Metode i alati za praćenje i upravljanje timskim učinkom
 • Specifičnosti timske suradnje na daljinu

OSNOVE MENADŽERSKOG RAČUNOVODSTVA

Ovaj modul uravnoteženo pristupa kako ekonomskom okruženju u kojem se pripremaju i koriste financijska izvješća, tako i principima mjerenja koji se temelje na pokazateljima uspješnosti izgrađenim iz izvještaja, ali i mehaničkim procesima koji vode do pripreme i analize izvještaja. Predavanja će biti interaktivnog tipa i uključivat će kombinaciju predavanja i rasprave o konkretnim slučajevima, s naglaskom na stvarna financijska izvješća. Znanje stečeno ovim modulom omogućit će polaznicima čitanje, tumačenje i analiziranje financijskih izvještaja.

Drugi dio modula obuhvaća koncepte i pitanja povezana s računovodstvom kao dijelom vođenja poslovanja. Poseban naglasak bit će na razumijevanju uloge računovodstva u troškovima proizvoda, troškovima kvalitete, investicijskim odlukama, te u ocjenjivanju performansi i kontroli ljudskog ponašanja. Modul omogućava pripremu, uporabu i kritičku procjenu menadžersko-računovodstvenih informacija u svrhu planiranja i kontrole, te procjenu troškova proizvodnje, mjerenja i procjena učinkovitosti. Uz to, modul će analizirati ulogu računovodstvenih informacija pri donošenju učinkovitih menadžerskih odluka, kako na razini određenog odjela, tako i tvrtke u cjelini.

Teme:

 • Razumijevanje financijskih izvještaja
 • Prepoznavanje prihoda
 • Vremenska vrijednost novca
 • Inventar
 • Budžetiranje i analiza točke pokrića

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROJEKTIMA

Okoliši koji se ubrzano mijenjaju su nov i sve veći izazov na području upravljanja projektima. Tradicionalni preskriptivni pristupi, koji se orijentiraju na kontrolu procesa, smatraju se nedovoljnima u ispunjavanju ovoga izazova. Agile i PM2 neke su od novonastalih metodologija koje se intenzivno primjenjuju i koje treba razumijeti.

Odabrane teme:

 • Iterativne i adaptivne metode i pristupi
 • Globalni trendovi i metodologije u PM-u
 • Okvir za projektne menadžere
 • Planiraj, povećaj i smanji, ali očekuj neočekivano
 • Rizik i neizvjesnost

Mini MBA program izvodi se na kampusu Visokog učilišta Algebra, a svako predavanje uključuje najmanje jedan projekt timskog rada i/ili slučaj.

Na kraju svakog predavanja sudionike ćemo ocijeniti kroz praktičan timski ili samostalni rad.

Polaznici Mini MBA programa mogu sudjelovati u svim otvorenim događajima koji se organiziraju za redovne polaznike programa MBA e-Leadership.

U pravilu su svi datumi predavanja i teme fiksni, ali prilagodbe su moguće u slučaju neočekivanih događaja.

Čitav popis potencijalnih predavača i njihovi životopisi dostupni su na web stranicama Algebrinog e-Leadership programa: https://www.algebra.hr/mba/faculty/