/en/alumni/ Ljubić Maja - Executive MBA - e-Leadership
Image for Ljubić Maja
ALUMNI

Ljubić Maja

Image for Ljubić Maja

NAME: Maja Ljubić (Kutnjak)

GRADUATION YEAR: 2014

JOB AT ENROLMENT: Project Coordinator

COMPANYInstitute of Economics