Legal Technologist

Business

Ulazak aternativnih pružatelja pravnih usluga na tržište, te automatizirane dijela pravnih procesa potiču ulaganje u razvoj i korištenje LegalTech proizvoda. Nove tehnologije poput Blockchaina, pametnih ugovora i umjetne intelegencije