Naše edukacijsko iskustvo, velik broj vrsnih predavača i suradnika, te vrhunska tehnološka i organizacijska infrastruktura omogućuju nam maksimalnu prilagodljivost sadržaja, formata, dinamike i načina izvedbe očekivanim programskim ishodima.

Algebra MBA tim aktivno vodi cijeli postupak pripreme, dizajniranja, provedbe i analize rezultata programa. To može uključivati provođenje prethodnih procjena organizacijskih potreba ili profiliranje i selekciju kandidata, u skladu s poslovnim izazovima i očekivanim novim kompetencijama. Naš tim će raditi zajedno s vama na stvaranju programa izravno povezanog s potrebama transformacije, unapređenja ili određivanja poslovnih kompetencija pojedinaca, timova ili segmenata, a u skladu s razvojnim ciljevima vaše organizacije. Taj proces bi mogao izgledati ovako:

Imajući sve to na umu, program možemo ostvariti u virtualnim, hibridnim ili radioničkim formatima. Programski sadržaj je sličan u svim ovim formatima, ali je metodološki i didaktički prilagođen odabranom načinu izvođenja. Također, vodimo računa i o idealnoj ravnoteži grupnog i interaktivnog učenja, te individualnog i mentorskog rada.

Program izrađen ‘po mjeri’ u pravilu može sadržavati ​​različite metode i koristiti više komplementarnih metodologija poučavanja, kao što su:

  • Učenje zasnovano na odabranim poslovnim slučajevima (case study)
  • Suradničko učenje
  • Iskustveno učenje, korištenjem radnih okvira
  • Tematske i ekspertne panel rasprave
  • Interaktivna i multimedijalna predavanja
  • Timski rad na rješavanju problema iz organizacijske prakse
  • Timski razvoj projekata i prototipova

Procjena

Razvoj

Isporuka

Evaluacija

Reference

Erste Group Bank AG

Fit 4 edukacija za upravu i vršni menadžment

Podravka

Leadership for Digital program za 100+ članova vršnog, srednjeg i nižeg managementa

Hrvatska poštanska banka

Prozor u digitalnu ekonomiju za lidere inovativno usmjerene banke

A1

Product Management i Analitička Akademija. Umijeće vođenja kroz promjene i Strateško mišljenje – radionice za menadžere i rukovoditelje

Jadran Galenski Laboratorij

Design Thinking i Leadership edukacija za rukovoditelje

Zoran Đorđević
Direktor Algebra MBA Poslovne škole
zoran.dordevic@algebra.hr

Arsen Šolić
Voditelj e-Leadership MBA studija
098 9512 952
arsen.solic@algebra.hr

Ivan Bucić
Koordinator e-Leadership MBA poslovnog područja
091 23 14 111
ivan.bucic@algebra.hr