Semestar: 4
ECTS: 4
Predavanja: 30
Vježbe: 0
Samostalni rad: 110

Naziv predmeta:


Upravljanje i vođenje ljudi


Opis:


Upoznati studente s važnosti osobnog liderstva, ljudskih potencijala i ljudskog kapitala u ekonomskom razvoju i poslovnom uspjehu suvremenih organizacija. Omogućiti studentima razumijevanje načina funkcioniranja u kompleksnom okruženju te važnost učinkovitosti menadžerskih procesa odlučivanja i organiziranja tvrtke na način koji pospješuje konkurentnost organizacije. Pružiti uvid u menadžerske okvire za analizu, dijagnosticiranje i odgovor na kompleksne poslovne situacije, uvažavajući pritom važnost liderskih i menadžerskih uloga u vođenju i upravljanju ljudima.

Literatura:


Christensen, C. M. (2010). How will you measure your life. Harvard business review
Dunning, D., Heath, C., and Suls, J. M. (2004). Flawed self-assessment implications for health, education, and the workplace. Psychological science in the public interest, 5(3).
Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. Harvard business review, 78(2)
Hogan, R., and Kaiser, R. B. (2005). What we know about leadership. Review of general psychology, 9(2).
Jackson, S. E., Schuler, R. S. i Werner, S. (2011): Managing Human Resources. 11 edition. Cengage Learning.
Dessler, G. (2014): Human Resource Management. 14th Edition. Prentice Hall.
Radman, G. (2017): The MBTI Handbook (AUC: ISBN 978-953-322-272-1)
Robbins, S. P. (2014): Organizational Behavior. 16th Edition. Prentice Hall.