Semestar: 2
ECTS: 6
Predavanja: 40
Vježbe: 10
Samostalni rad: 130

Naziv predmeta:


Financijsko i menadžersko računovodstvo


Opis:


Upoznati studente s procesom pripreme i analize financijskih izvješća i ekonomskim kontekstom u kojem se ta izvješća primjenjuju. Osposobiti studente za primjenu tehnika dvojnog knjigovodstva u pripremi i izradi temeljnih financijskih izvješća.

Literatura:


Nemrow, N. (2018): Financial and Managerial Accounting (http://www.businesslearningsoftwareinc.com)
Drake, D., Engel, E., Hirst, E., McAnally, M. (2015): Cases in Financial Reporting

Stice E. and Stice J. (2017): Corporate Financial Reporting for MBA’s
https://www.myeducator.com/reader/web/515/
Stice E. and Stice J. (2006): Financial Accounting, 9th edition
Libby R., Libby P. and Short D. (2011): Financial Accounting, 7th edition
Hilton, Ronald W. (2011): Managerial Accounting, 9th edition
Horngren, Datar, and Foster (2003): Cost Accounting