Semestar: 2
ECTS: 5
Predavanja: 40
Vježbe: 0
Samostalni rad: 110

Naziv predmeta:


Strateški menadžment


Opis:


Upoznati studente s relevantnim aspektima suvremene teorije strateškog menadžmenta te s načinima oblikovanja, analize i provedbe poslovne strategije poduzeća kroz odabranu literaturu, rasprave i analize slučajeva. Razmotriti temeljne smjernice i ciljeve organizacije, njezinog okruženja (socijalnih, političkih, tehnoloških, ekonomskih i globalnih čimbenika), industrije i strukture tržišta te organizacijskih snaga i slabosti.

Literatura:


G. Fisher, J. Wisneski and R. Bakker (2018). Strategy in 3D: Essential Tools to Diagnose, Decide, and Deliver

Thompson, A. A. Jr. i Strickland III, A. J. (2002): Strategic Management: Concepts and Cases, 13th Edition, McGraw-Hill/Irwin
Wheelen, Th. L.; J. Hunger, D. i Hoffman, A. N. (2014): Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainablility, 14th Edition, Prentice Hall. Odabrani članci iz Harvard Business Review i McKinsey Quarterly.