Semestar: 3
ECTS: 4
Predavanja: 20
Vježbe: 10
Samostalni rad: 90

Naziv predmeta:


Informacijski sustavi u modernim organizacijama


Opis:


Upoznati studente s ulogom informacijskih sustava kao ključnog izvora kompetitivnih prednosti poduzeća u modernom poslovanju. Studenti će steći znanja o IS/IT kao pokretaču korjenite preobrazbe poduzeća s jakim pozitivnim utjecajem na podizanje konkurentnosti. Usvojit će temeljne ideje postojećih i IT tehnologija u nastajanju. Razumjet će utjecaj IS/IT uloga na operativni rad poduzeća te usvojiti osnovna znanja o izazovima i rješavanju problema povezanih s uspješnom implementacijom IS/IT u tvrtku. Spoznat će da je razumijevanje uspješne integracije IS/IT u poslovni sustav tvrtke jedno od kritično važnih znanja e-vodstva i poslovnog upravljanja. Steći će znanja o trendovima u primjeni naprednih tehnologija kao elementa informacijskih sustava.

Literatura:


Peppard, Joe, John Ward (2016): The Strategic Management of Information Systems - Building a Digital Strategy, 4th Edition, John Wiley and Sons UK
Pearson, Sounders (2016): Managing and Using Information Systems, Wiley, 6th edition
Cecilia Rossignoli, Francesco Virili Stefano Za Digital Technology and Organizational Change Reshaping Technology, People, and Organizations Towards a Global Society, Springer
Francesca Ricciardi, Antoine Harfouche (eds.) Information and Communication Technologies in Organizations and Society
Sadagopan, S.: Management Information Systems, PHI Learning Pvt. Ltd.
Jay Liebowitz, Mehdi Khosrowpour: Cases on Information Technology Management in Modern Organizations, IDEA Group Publishing
Jakobs, Kai: Modern Trends Surrounding Information Technology Standards and Standardization within Organizations, IGI Global