Semestar: 4
ECTS: 4
Predavanja: 30
Vježbe: 10
Samostalni rad: 80

Naziv predmeta:


Poslovno komuniciranje i pregovaranje


Opis:


Ovaj tečaj uvodi studente u osnove strategije komuniciranja, pregovaranja i uvjeravanja: analizu publika, vjerodostojnost komunikatora, izgradnju i isporuku poruka. To omogućava studentima da unaprijede svoje vještine poslovnog govora i pisanja, bez obzira na prethodno ostvarenu razinu. Studenti će izrađivati pojedinačne i timske prezentacije te dobivati povratne informacije za poboljšanje uspješnosti komuniciranja. Timske prezentacije će se temeljiti na studijama slučaja. Studenti će biti pozvani oblikovati prezentacije kako bi uvjerili sugovornika da prihvati njihove prijedloge, preporuke i pregovara obostrano prihvatljive ponude. Ovaj interaktivan kolegij će studentima omogućiti da postanu dinamičniji i uvjerljiviji komunikatori i pregovarači.

Literatura:


Munter, M. (2009) Guide to Managerial Communication: Effective Business Writing and Speaking. 8th Edition. Prentice Hall.
Munter and Russell (2008) Guide to Presentations. 2nd Edition. Prentice Hall